• Events
  • Events
  • Uncategorized
  • Events
  • Events
  • Fine Art
  • Fine Art
  • News

News


BOO! A private Life Photography Exhibition

เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกบุคลิกส่วนบุคคล อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มหรือสังกัดทางสังคม ซึ่งเครื่องบ่งบอกเหล่านี้บางครั้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของคนคนนั้นใน และยิ่งเครื่องแต่งกายนั้นเป็นเครื่องแบบ (Uniform) เสื้อผ้าที่ถูกทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อระบุหรือเจาะจงสถานภาพของบุคคลนั้นให้เป็นมาตรฐานและที่รับรู้ในสังคมโดยรวม การสวมเครื่องแบบจึงเปรียบเสมือนการส่วมตัวตนส่วนหนึ่งของเราไว้ ซึ่งในบางคนอาจจะตรงกับบุคลิกส่วนตัวและบางคนอาจจะไม่ก็เป็นได้ พนิดา ศรีใจ พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [&hellip…

Events


Live a Life กับเด็กสมัยนี้…

คุณเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบพูดคำว่า “เด็กสมัยนี้….” แล้วตามด้วยประโยคต่อว่าหรือเปล่า หากใช่แล้วล่ะก็ มันคงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร เพราะยิ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาย่อมทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไป ช่องว่างระหว่างวัยอาจทำให้เกิดหลงลืมว่ากาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเราก็เคยเป็น ‘เด็กสมัยนั้น’ มาก่อน ซึ่งแท้จริงแล้ว ความพยายามทำความเข้าใจ [&hellip…


Back to Top ↑