• Events
  • Fine Art
  • News
  • Events
  • Gallery
  • Editor Talk
  • Gallery
  • News

News


TCDC (Thailand Creative & Design Center)

“Dance with your imagination and change your life” “โลดแล่นไปกับจินตนาการเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณ” คือสโลแกนแรกที่เราเปิดเข้าดูเรื่องราวของ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ [&hellip…

Events


ศาสตรา สถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ

การเดินทางไปชมความงดงามของพระเมรุ ณ บริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลานี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคน บางคนการไปชื่นชมความงดงามและซึมซับความประทับใจอย่างเดียวก็ไม่อาจเติมเต็มเรื่องราวได้ นิทรรศการส่วนใหญ่ที่จัดแสดงช่วงเวลานี้ต่างสื่อถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และผลงานศิลปะเพื่อระลึกถึงพระองค์ แต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับงานพระบรมศพ หรือพระราชพิธีต่างๆ ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้ไม่มากเท่าที่ควร ในวันนี้เราจะขอพาทุกคนไปชมงานนิทรรศการที่จะทำให้เรารับรู้เรื่องราวของพระเมรุมากยิ่งขึ้น [&hellip…


Back to Top ↑