News

Published on September 18th, 2019 | by anaras

0

ก้าวต่อไปของ “วังหน้า”

จากมิติแห่งเวลาในอดีตกาล สู่นิทรรศการดิจิทัลบนโลกออนไลน์

หากยังจำกันได้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา (6 มีนา – 28 เมษา 62) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดแสดงนิทรรศการที่ผสานเรื่องราวในอดีตของพระราชวังบวรสถานมงคล เข้ากับการตีความด้วยศิลปะร่วมสมัย ในชื่อ “นัยระนาบนอก อิน ซิทู: แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน” (In Situ: In the Original Place) อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างศิลปิน นักดนตรี และนักวิชาการสาขาต่างๆ นำโดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี

เพื่อเป็นการต่อยอดการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมวังหน้า ทางโครงการจึงได้จับมือกับ Google Arts & Culture แพลตฟอร์มสำหรับเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ในการนำเนื้อหาเกือบทั้งหมดของนิทรรศการในครั้งนั้นขึ้นสู่โลกออนไลน์ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิทรรศการส่วนแรกจะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องราวเกี่ยวกับคติ “วังหน้า” ในประวัติศาสตร์

นิทรรศการ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” ในรูปแบบดิจิทัล จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยผลงานสร้างสรรค์กว่า 138 รายการ ตลอดจนภาพแบบ Street View สำหรับการสำรวจสถาปัตยกรรมของวังหน้าในมุมมองเหมือนจริง จำนวน 4 ภาพ สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจของนิทรรศการมีดังนี้ 

การศึกษาพันธุ์ไม้จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บทเพลง “Ghost of Wang Na” ที่เราสามารถรับฟังได้โดยตรงในนิทรรศการดิจิทัล
ภาพมุมมอง Street View ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งองค์สำคัญที่สุดในวังหน้า
 1. จิตรกรรมฝาผนัง เป็นการนำเสนอเรื่องราวของพืชพรรณที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ โดยความร่วมมือกับ ดร. กิตติเชษฐ์ ศรีดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับเรื่องพุทธประวัติในกรอบภาพเดียวกัน
 2. ตำราพิชัยสงคราม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมในการตั้งพระนามสมัยเจ้านายในราชวงศ์ไทย
 3. นิทรรศการดิจิทัล “ผัสสะที่จับต้องไม่ได้ของอินซิทู” ซึ่งนำงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยจากนิทรรศการที่เคยจัดแสดงอยู้ที่พระนั่งอิศราวินิจฉัย มาถ่ายทอดในรูปแบบดิจิทัล โดยมีผลงานที่น่าสนใจอย่าง ผลงานเพลง “Ghost of Wang Na” ฝีมือของตุล ไวฑูรเกียรติ นักร้องนำวงอพาร์ตเมนต์คุณป้า ร่วมกับ Marmosets นักดนตรีอิเล็คทรอนิคส์ ในการดัดแปลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรเลงโดยเครื่องดนตรีไทยและตะวันตก

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “Google Arts & Culture เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยแบ่งปัน อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลก โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สำรวจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และชื่นชมอนุสรณ์สถานอันล้ำค่าของไทยในหลากหลายมิติ”

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน นำเสนอแอพพลิเคชั่น Google Arts & Culture

นิทรรศการดิจิทัล “วังหน้านฤมิต” ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่น่าสนใจในการทำงานของกรมศิลปากร ที่มีความตื่นตัวในการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสื่อสารมรดกวัฒนธรรมของชาติมากขึ้น โดยปัจจุบันทางกรมเองก็มีการดำเนินงานดิจิทัลอยู่บ้างแล้ว อย่าง Virtual Museum ต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความสนใจในระดับหนึ่ง ซึ่งการได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google Arts & Culture ก็จะช่วยขยายขอบเขตการรับรู้ให้กว้างขวางได้อีกมาก

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร อธิบายว่านี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการเผยแพร่คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ โดยตนเชื่อว่ามิติของมรดกวัฒนธรรมที่เคยถูกมองว่าล้าหลัง เมื่อมาอยู่กับดิจิทัล บวกกับความตั้งใจของท่านผู้หญิงสิริกิติยา จึงน่าจะเป็นอีกช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่มีความสนใจ และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

สำหรับการดำเนินงานจัดสร้างนิทรรศการดิจิทัลนั้น ทางโครงการวังหน้าได้มีการติดต่อประสานงานกับทาง Google (ประเทศไทย) ในฐานะของพาร์ทเนอร์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นแนวทางหลักของแพลตฟอร์ม Google Arts & Culture โดยทาง Google (ประเทศไทย) ช่วยสนับสนุนการทำงานและให้คำปรึกษาในการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ของแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถเผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ได้อย่างที่ต้องการ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” รูปแบบดิจิทัล ได้แล้ววันนี้ ทั้งบนเว็บไซต์ Google Arts & Culture หรือแอพพลิเคชั่น Google Arts & Culture ทั้งในระบบ iOS และ Android


About the Author

anarasBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives