News

Published on August 14th, 2018 | by anaras

0

จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 

เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” 

ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20

 

แม้ว่าแนวคิด “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” จะเป็นวาทกรรมที่ถูกใช้มาตั้งแต่การประกวดจิตรร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2538 แต่ความหมายของมันก็ยังคงทันสมัยเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดเชิงอรรถประโยชน์ของงานศิลปะ ที่มุ่งสะท้อนสภาวะของความจริง ความดี และความงาม ผ่านทักษะและฝีมือของศิลปินผู้เป็นปัจเจกบุคคล ในเบื้องต้น การชมงานศิลปะจึงก่อให้เกิดสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจของผู้ชม และยิ่งไปกว่านั้น สารที่ศิลปินสื่อสารออกมาก็ยังแฝงไปด้วยแง่คิดในการใช้ชีวิตและการมองโลกต่างๆ นานา ช่วยจรรโลงจิตใจ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของ “ความสุข” นั่นเอง 

ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปะดังกล่าว ทางพานาโซนิคจึงได้จัดการประกวดจิตรกรรมนี้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง เป็นเวทีที่เปิดกว้างทางความคิดโดยไม่จำกัดรูปแบบ สื่อ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินทุกระดับจากทั่วประเทศจะสามารถ่ายทอดจินตนาการของพวกเขาได้อย่างอิสระ ผลงานที่ผ่านเข้าสู่เวทีการประกวดนี้จึงแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความรู้สึกเฉพาะตัวของศิลปินรุ่นใหม่แต่ละคนได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ การประกวด “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” ครั้งที่ 20 นี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ 100 ปี ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของพานาโซนิคพอดิบพอดีอีกด้วย 

เสวนามุมมองศิลปะผ่านศิลปิน 2 เจนเนอเรชั่น “ถกทิศทางจิตรกรรมไทย ในยุคที่อะไรๆ ก็เป็นดิจิทัล” โดย ศ. เกียรติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ผศ. ธีระชัย สุขสวัสดิ์ สาขาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม น.ส. ศิริพร เพ็ชรเนตร รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 และนายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18

สำหรับนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 ได้มีการพิจารณาและคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานที่มีคุณค่าและทักษะการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นของศิลปิน ถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานศิลปะอันบริสุทธิ์ ประยุกต์กับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ผ่านทางงานศิลปะ ที่เปรียบเสมือนแนวทางในการพัฒนารูปแบบความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจากผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป 

ศ. เกียรติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี กล่าวถึงภาพรวมการประกวดในปีนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวถึงการประกวดในปีนี้ว่ามีศิลปินทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหม่จากทั่วประเทศจำนวน 132 คน ให้ความสนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดมากถึง 216 ชิ้น ซึ่งตัวเลขทั้งสองนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยปีนี้ถือว่ามากที่สุดก็ว่าได้  

ส่วนผลงานที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในปีนี้ คือภาพ “ลิงที่รอดชีวิต” โดยนางสาวศิริพร เพ็ชรเนตร อายุ 23 ปี เป็นงานจิตรกรรมที่สื่อสารถึงความเป็นจริงทางสังคมร่วมสมัย ศิลปินนำเสนอผลงานผ่านภาพลิงสามตัวกับนางอายหนึ่งตัว สวมเสื้อผ้าเหมือนคนอย่างหรูหรา นั่งอยู่บนโซฟาท่ามกลางฉากหลังดอกไม้สวยงาม เปรียบเสมือนการล้อเลียนความฟุ้งเฟ้อของวิถีชีวิตผู้คนในสังคมได้อย่างแยบคาย แต่ก็ยังแฝงไปด้วยอารมณ์ขัน นอกจากนี้ การจัดองค์ประกอบของแสง สี ที่ว่าง ยังมีความพอเหมาะพอดี ทำให้งานดูสวยงามลงตัวในภาพรวม 

“ลิงที่รอดชีวิต” โดย นางสาวศิริพร เพ็ชรเนตร ผลงานรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจรยังได้กล่าวต่อว่า ในขณะเดียวกัน การประกวดครั้งนี้ยังมีผลงานดีๆ อีกจำนวนไม่น้อยที่สร้างสรรค์มามีคุณภาพมากเหนือความคาดหมาย และสามารถนำผู้ชมมามีอารมณ์ร่วมได้ 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” ครั้งที่ 20 ได้ตั้งแต่วันนี้  29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า


About the Author

anarasBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives