News

Published on September 28th, 2018 | by anaras

0

จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (27 กันยายน 2561) เป็นการนำเสนอแนวคิดที่มาของผลงานของน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ 7 ท่าน ได้แก่ ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อ. ปัญญา วิจินธนสาร ดร. สังคม ทองมี อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) และคุณธวัชชัย สมคง เป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงานที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ โดยคำนึงความสวยงามของภาพ เทคนิคการสร้างงาน และแนวคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถตอบโจทย์หัวข้อการประกวดที่ตั้งเอาไว้ว่า “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”

โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ริเริ่มและดำเนินการโดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางศิลปะ ได้มีพื้นที่ในแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองผ่านเวทีการประกวด โดยมิใช่การประกวดภาพวาดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีที่มาจากการอ่านและตีความวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละปี จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการนี้ได้ส่งเสริมการปลูกฝังเด็กไทยให้รักการอ่านไปพร้อมๆ กับการพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์งานศิลปะไปด้วย

อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีความเห็นว่าการประกวดนี้เป็นเวทีที่แตกต่างไปจากการประกวดอื่นๆ เนื่องจากส่งเสริมเด็กได้อ่านหนังสือ ซึ่งจะทำให้พวกเขากลายเป็นนักคิด เพราะหากศิลปินเขียนรูปด้วยความรู้สึก แต่ไม่ได้มีการอ่าน ก็จะไม่เกิดกระบวนการทางความคิดที่จะแปรออกมาเป็นภาพวาด และเมื่อวาดออกมาก็จะทำให้ตีความไม่แตก อาจารย์มองว่าเด็กไทยควรต้องอ่านแล้วฝึกจินตนาการ และสะท้อนความคิดนั้นออกมาให้ได้

ด้าน อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กล่าวว่าการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านนั้นถือเป็นการปูพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่มีเด็กพิการทางการได้ยินส่งผลงานเข้ามาร่วมโครงการด้วย ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะเด็กกลุ่มนี้มักจะมีจินตนาการที่สูงกว่าเด็กที่มีสุขภาพปกติ ทำให้สามารถสื่อสารเรื่องราวผ่านภาพวาดได้อย่างชาญฉลาด

นอกจากนี้ อ. เนาวรัตน์ ยังเห็นว่าโครงการที่อินทัชทำอยู่นี้กำลังมาถูกที่ถูกทาง ซึ่งเป็นการครบวงจรของขบวนการทางจิตใจ เกิดความสมดุลกันระหว่างความรู้สึกและความคิด ซึ่งจะเป็นองค์รวมของปัญญา และพัฒนาคนให้ขึ้นไปสู่ความเป็นมนุษย์

ในการนี้ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ได้จัดมีพิธีประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทุกระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 44 รางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ (4 รางวัล) รองชนะเลิศอันดับ 1 (8 รางวัล) รองชนะเลิศอันดับ 2 (12 รางวัล) และรางวัลพิเศษ (20 รางวัล)

รายนามผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละระดับ

ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงาน “สุขสุดของปวงไทย” โดย นางสาวพิสชา พ่วงลาภ อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร แนวคิดจากวรรณกรรม “ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙”  เทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ถมทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงาน “อีสาน” โดย นายธนาธิป นาฉลอง อายุ 17 ปี ชั้น ม. 5 จากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา แนวคิดจากวรรณกรรม “อีสานบ้านเฮา”  เทคนิคสื่อผสม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ผลงาน “กาลครั้งหนึ่งกับการได้ยืนดู” การแสดงอับดุลขายยาโดย ด.ช.จุฑาภัทร ดีวงษ์ อายุ 13 ปี จากชมรมสอนศิลปะหอศิลป์ปาร์ตี้อาร์ตแกลอรี แนวคิดจากวรรณกรรม “เกิดเป็นเด็กตลาด” เทคนิคสื่อผสม

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผลงาน “ถวายพระราชสาส์น” โดย ด.ช.เอกพล เอกศิริ อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี แนวคิดจากวรรณกรรม “พระนารายณ์มหาราชยุคอารยธรรม” เทคนิคสีน้ำ

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงที่บริเวณชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 กันยายนนี้ และชั้น G ลานกิจกรรมเอเทรียม อาคารสินธร ถนนวิทยุ ในวันที่ 1 – 12 ตุลาคมนี้

นอกจากนี้ ทุกภาพจะนำมาจำหน่ายเพื่อการกุศล ทางอินทัชจะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง


About the Author

anarasBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives