News

Published on December 7th, 2017 | by anaras

0

“ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน”

จากความประทับใจในการศึกษา เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดความรัก และความประทับใจต่อพ่อหลวง ผ่านหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน”

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษา และวรรณกรรมไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ สำหรับปีนี้ หัวข้อที่กำหนดดังกล่าวเป็นไปเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ผลงานทั้งหมดได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ประกอบด้วย สายทัศนศิลป์ ได้แก่

 • อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
 • ดร.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
 • คุณเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย
 • คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
 • คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย)
 • คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art

นายเอนก พนาอภิชน คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ และกรรมการร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน

โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 44 รางวัล และรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา 26 สถาบัน รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,350,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลาย – ผลงาน “ปลานิลพระราชทาน” ของเด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา จากศิลปะลานคูน

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ผลงาน “รูปที่มีทุกบ้าน” ของเด็กชายธัชพล แก้วกำกง จากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา

 

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ผลงาน “บ้านของพ่อสร้างเพื่อลูก” ของนายทิวทัศน์ คะนะมะ จากศิลปะลานคูน

รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา – ผลงาน “พระผู้ปิดทองหลังพระ” ของนายสาคร วงษ์ราชสีห์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้ง 44 ชิ้น จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน” ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 (เว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจงานศิลปะได้เข้าชมและเลือกซื้อภาพผลงาน รายได้จากการจำหน่ายภาพทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทางโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชจะมอบให้กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อนำไปเป็นทุนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สามารถสั่งซื้อภาพ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstation

 


About the Author

anarasBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives