News

Published on September 17th, 2018 | by anaras

0

ไทยไท บทสนทนาย้อน : สร้างจากเรื่องจริง

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพำนัก ระหว่างไทยและไต้หวัน

14 – 25 กันยายน 2561, 11.00 – 18.00น.
 About Photography เลขที่ 418 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โดย บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม และ OCAC ( Open Contemporary Art Center, Taipei )
ภัณฑารักษ์:  jiandyin (บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม), ประเทศไทย และโล ซื่อ ตง  (OCAC), ไต้หวัน

กิจกรรมเนื่องในวันเปิดนิทรรศการ  

พิธีเปิดนิทรรศการ และ การแสดงสด Living in a Missing Place
โดย กลุ่มศิลปิน Space Reader (ไต้หวัน)
เวลา 18:00, 14 กันยายน 2561

นิทรรศการ ไทยไท บทสนทนาย้อนสร้างจากเรื่องจริงเป็นโครงการที่ออกแบบให้ศิลปินทำงานเชิงรุก และมีโอกาสพำนักปฏิบัติงานลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกันสองพื้นที่ได้แก่ พื้นที่ Open Contemporary Art Center ในกรุงไทเปและ About Photography ในกรุงเทพฯ ความน่าสนใจของพื้นที่ทั้งสองนั้น เชื่อมโยงสัมพันธ์กันต่างกรรมต่างวาระ สร้างร่องรอยตามประสบการณ์ของบุคคลฝังแฝงภายในพื้นที่ เป็นพื้นที่กรณีศึกษาที่สามารถสืบค้นตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ และเผยจิตวิญญาณของเทศะและสถานที่ กระบวนการฝังตัวของศิลปินในพื้นที่จำเพาะช่วยขยายผัสสะการรับรู้แก่บุคคลได้ไม่มากก็น้อย

นิทรรศการครั้งนี้ให้ความสำคัญในประเด็นคำถามต่อการมีประสบการณ์ตรงของบุคคลที่มีต่อเทศะ จะสามารถตอบคำถามหรืออรรถาธิบายความหมายของสถานที่ได้อย่างไร และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนั้น การให้ความสำคัญกับสถานที่ในฐานะเป็นหนทางในการมองเห็น รวมถึงการสร้างความรู้และการทำความเข้าใจต่อโลกที่แวดล้อมเราอยู่ ถือเป็นสิ่งที่มิอาจมองข้ามหากเราต้องการศึกษาความเป็นมาเป็นไปของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นไปได้หรือไม่ที่งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่งมิได้สำแดงข้อมูลตามกรอบประเพณีนิยม และมิใช่งานอนุรักษ์ก้อนอิฐหินปูนซึ่งถูกเวลากลืนกินในทุกขณะ กลายเป็นต้นธาตุสำคัญให้ประสบการณ์ของบุคคลได้เผยแง่มุมความรู้ และความนึกคิดที่มีต่อสถานที่แห่งหนึ่ง

สถานที่ซึ่งมีพัฒนาการและความต่อเนื่องในทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บนระนาบแนวดิ่งและแนวขวางของชุมชนจินตกรรม (imagined communities) ยุกติ มุกดาวิจิตรได้อธิบายไว้ว่า ชุมชนจินตกรรมนั้นชวนให้เข้าใจเกี่ยวกับคนที่อยู่ห่างไกลกัน แม้ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนหากมีสำนึกถึงความสัมพันธ์ที่สืบต่อเนื่องกัน แม้ในลักษณะเป็นเส้นประไม่ปะติดปะต่อไม่คงที่ตามตัว ภายใต้เงื่อนไขแห่งกาลเทศะและสถานที่ โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์และสำนึกข้ามถิ่นฐานของคน 2 กลุ่ม ทั้งเชิงพื้นที่ เวลา ขอบเขตของสายเลือด เครือญาติ หรือสังคมที่ติดต่อสัมพันธ์กันใกล้ชิดไปเชื่อมโยงกับคนที่ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย ไม่จำเป็นต้องเคยพบปะกันมาก่อน ด้วยสำนึกความเป็นชุมชนจินตกรรมขนาดย่อมที่ซ้อนทับกันหลายลักษณะ มีสำนึกถึงสังคมที่กว้างไกลไปกว่าชุมชนที่ตนติดต่อสัมพันธ์คุ้นเคย และสามารถปรับเปลี่ยนสำนึกของความเป็นกลุ่มชนจากกลุ่มหนึ่งไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งได้เสมอ เป็นสำนึกในจินตนาการที่คนทั้งกลุ่มมีผ่านความรับรู้เกี่ยวกับอดีตที่ผูกพันอยู่กับพื้นที่และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานสลับกันไปมา โดยเข้าพำนักปฏิบัติงานภายในเทศะและบริบทแวดล้อมของพื้นที่กรณีศึกษาสองแห่ง ได้แก่About Photography ประเทศไทย พื้นที่ศิลปะร่วมสมัยที่มีความสำคัญย่านชายขอบของเยาวราช เป็นพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย(Contemporary art space) รุ่นบุกเบิกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนโครงการงานศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่ปี 1997 และ Open Contemporary Art Center ประเทศไต้หวัน พื้นที่ศิลปะร่วมสมัยขับเคลื่อนโดยกลุ่มศิลปินตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน ด้วยข้อจำกัดตามกรอบระยะเวลาของการขอใช้และการรับสนับสนุนพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมจากภาครัฐและเอกชน เป็นเหตุให้พวกเขาต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปหลายครั้งหลายแห่ง ยังผลให้มีโอกาสโยกย้ายถิ่นฐานการดำเนินกิจกรรมมาที่ About Photography ประเทศไทย ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือนในปี 2012-2013 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ระยะไทยไท” ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Open Contemporary Art Center และ จิแอนด์ยิ่น (บ้านนอกความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม) นับจากเริ่มต้นจวบจนปัจจุบัน


About the Author

anarasBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives