Monthly Archives: September 2012

คอนเช็ปชวลอาร์ต

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

ในทศวรรษ 1960 โซล เลอวิทท์ ศิลปินอเมริกันได้คิดค้นคำว่า “คอนเช็ปชวลอาร์ต” ขึ้นเพื่อใช้อธิบายถึงการเคลื่อนไหว ทางศิลปะที่ตัวผลงานไม่ได้มีความสำคัญมากเท่ากับ ความคิดหรือมุมมองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ภาพสเก็ตช์ ข้อความ หรือแม้แต่กระบวนการต่างๆ ล้วนถือว่าเป็นผลงานทางศิลปะ โดยศิลปินไม่จำเป็นต้องลงมือสรรสร้างผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยซ้ำ


ลัทธิเอกซ์เพรสชั่นนิสม์

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

ลัทธิเอกซ์เพรสชั่นนิสม์เป็นรูปแบบน้อยกว่า “แนวทาง” เป็นการแสดงให้เห็บว่า คนรุ่นใหม่ที่พิเศษคนหนึ่ง “แสดงออก” ความรู้สึกของเขาออกมาในชีวิตได้อย่างไร ในช่วงต้นทศวรรษ 1920 ศิลปินเอกซ์เพรสชั่นนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนี ซึ่งรวมถึงประเทศอื่นในยุโรปพยายาม ค้นหาแนวทางการแสดงอารมณ์


แอ็บสแตรกต์เอกซ์เพรสชั่นนิสม์

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

ช่วงทศวรรษ 1940 ถึง 1950 กลุ่มศิลปินในนิวยอร์กได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางศิลปะซึ่งมีชื่อเสียง ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกในนามว่า“แอ็บสแตรกต์เอกซ์เพรสชั่นนิสม์” ด้วยวิสัยทัศน์อันชัดเจน และเทคนิคศิลปะอันแปลกใหม่ของสมาชิกจาก “สำนักศิลปะนิวยอร์ก” เกิดเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการจิตรกรรมอเมริกัน


นิวมีเดียอาร์ต

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

ศิลปะนิวมีเดียเป็นคำอธิบายถึงศิลปะที่เชื่อมโยงหรือถูกสร้างขึ้นกับเทคโนโลยีหรือ ถูกสร้างขี้นให้คนใช้ได้ กว้างขวาง นับแต่ปลายศตวรรษที่ 20 คำประเภท “คิลปะสื่อสมัยใหม่” “(ศิลปะดิจิตอล” “ศิลปะคอมพิวเตอร์” “ศิลปะสื่อผสม” และ “ศิลปะอินเตอร์แอกตีฟ” มักจะถูกนำมาใช้แทนกัน


ป๊อบอาร์ต

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

ศิลปะป๊อบอาร์ตมีต้นกำเนิดมาจากอังกฤษในช่วงทศวรรษ 1950 ศิลปะแนวนี้เติบโตเต็มที่ ในประเทศอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1960 ถือว่าเป็นตัวแทนของ ชีวิตประจำวันเพื่อนำมาเป็นศิลปะเพื่อชมเชย สิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งหลายได้รับการมอบหมหายว่ามีความสำคัญต่อคนเรา ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมขั้นสูงกับวัฒนธรรมแบบประชาชนจึงถูกขจัดออกไป 


อิมเพรสชั่นนิสม์

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

เส้นแบ่งเขตอิมเพรสชั่นนิสม์ออกจากกระแสงานศิลปะอื่นๆ มิได้ชัดเจน เฉกเช่นกระแสน้ำแห่งแม่น้ำแซน ซึ่งสะท้อนแสงไปทุกทิศทาง อันเป็นสิ่งที่จิตรกรอิมเพรสชั่นนิสต์ชาวฝรั่งเศสปลายศตวรรษที่ 19 นิยมวาดครั้งแล้วครั้งเล่า


แลนด์อาร์ต

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

“แลนต์อาร์ต” เป็นคำย่อจาก “แลนต์สเคปอาร์ต” ศิลปะประเภทนี้เริ่มต้นขึ้นจากการสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่อันรกร้าง อาทิเช่น ทะเลทรายในอเมริกา หรือไม่ก็ทุ่งหญ้าในสก็อตแลนต์ ตามติตมาด้วยการสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมบนพื้นดินในสัดส่วนใหญ่โตมโหฬาร


มินิมอลอาร์ต

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

หลอดไฟนีออนในชีวิตประจำวันติตทแยงมุมบนผนังคานไม้ตามธรรมชาติ สี่เหลียมลูกบาศก์และรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ ที่ทำจากไม้อัด อะลูมิเนียม หรือเหล็กกล้า เหล่านี้คือตัวอย่างบางอันที่จะบรรยายถึงงานของศิลปินจำนวนมากมายในนิวยอร์กและ ลอสแอนเจลิสในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ลักษณะของมินิมอลอาร์ต คือ การวางข้างๆ กันทางเรขาคณิตที่ปราศจากการตีคุณค่าของส่วนมูลฐานที่คล้ายๆ กัน


วิดีโออาร์ต

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

วิดีโออาร์ตเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 ในช่วงการทดลองระยะแรกของมีเดียอาร์ต โดยมีการใช้ประติมากรรมและฉากแวดล้อมในรูปของ วิดีโอ วิดีโออาร์ตถูกสร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์วิดีโอขนาดพกพา โดยแทบจะไม่มีสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะอื่นใด โดยที่รูปแบบการแสดงออกเปลี่ยนไปตามการพัฒนาทางเทคนิคแบบต่างๆ


ร็อคเวล

September 15th, 2012 | by FAM TEAM

“เรื่องราวเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า แท้จริงคือเรื่องราวภาพวาด และวิธีการวาดภาพของข้าพเจ้า เพราะทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบพานและกระทำ ล้วนอยู่ในภาพวาดของข้าพเจ้าทั้งสิ้น” นอร์แมน ร็อคเวลBack to Top ↑