Monthly Archives: April 2014

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 18

April 28th, 2014 | by fineartstaff

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 18 โดยนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดแสดง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน (Airport Rail Link Makkasan [&hellip


พิธีมอบรางวัลภาพถ่ายและเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

April 24th, 2014 | by fineartstaff

เมื่อบ่ายวันที่ 24 เม.ยที่ผ่านมา ณ หอศิลป์ (ท้องพระโรง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้จัดงาน ‘วันนริศ’ ขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามและผู้เชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) โดยภายในงาน มีพิธีเปิดงานนิทรรศการพระประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครู หัวข้อ ‘พระที่นั่งบรมพิมาน’ และนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ [&hellip


“โครงการจัดทำองค์และเหรียญที่ระลึกพระพิฆเณศวร์ และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” เนื่องในโอกาส 70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร

April 23rd, 2014 | by fineartstaff

เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แถลงข่าว “โครงการจัดทำองค์และเหรียญที่ระลึกพระพิฆเณศวร์และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” ณ หอศิลป์ (ท้องพระโรง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทางกองกิจการนักศึกษาเลือกออกแบบเหรียญเป็นรูปพระพิฆเณศวร์และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เนื่องจากพระพิฆเณศวร์เป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องหมายตราราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นเดียวกับศาสตราจารย์ศิลป์ [&hellip


นิทรรศการ Young Thai Contemporary Emerging

April 19th, 2014 | by fineartstaff

นิทรรศการ Young Thai Contemporary Emerging โดย พัฒน ชื่นมะนา เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2557 ณ. แกลเลอรี ดี-ไนน์ Gallery D-9 ขอเชิญผู้สนใจศิลปะร่วมสมัยร่วมชมงานนิทรรศการของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจและ ถูกจับตามอง จากวงการศิลปะภายนอกประเทศโดยเฉพาะภูมิภาค South East Asia ขณะนี้ พัฒน ชื่นมะนา จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2005 และหันเหความสนใจมาสู่การถ่ายภาพบุคคลมาตลอด ระยะเวลาหลายปี ในช่วงหลังพัฒนได้ปรับเปลี่ยนแง่มุมในการนำเสนอภาพบุคคลของตนมาสู่ภาพของวัตถุต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอด [&hellip


โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี WORLD HORIZON OF SUCHART SAWASDSRI

April 19th, 2014 | by fineartstaff

โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี WORLD HORIZON OF SUCHART SAWASDSRI ั ก่อนเวลาลับหาย IN SEACH OF LOST MEMORIES นิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7 จิตรกรรมและหนังทดลอง วันที่ 28 [&hellip


พระจันทร์เสี้ยวการละคร เสนอ เทศกาลละคร 24 ชั่วโมง

April 19th, 2014 | by fineartstaff

พระจันทร์เสี้ยวการละคร เสนอ เทศกาลละคร 24 ชั่วโมง จะทำละครให้เสร็จได้ไหมใน 24 ชั่วโมง #24hrfestครั้งแรกกับการทำละครภายใน 24 ชั่วโมง เขียนยันเช้า ซ้อมยันเย็น เล่นจบภายใน 24 ชั่วโมง กับ 5 นักเขียนบทละคร 5 [&hellip


FlynowII ร่วมกับ Gui&Co. HYBRIDS FESTIVE เปิดตัวมิติใหม่ของการรวมตัวกันระหว่างแฟชั่นและศิลปะ

April 19th, 2014 | by fineartstaff

ี FlynowII ร่วมกับ Gui&Co. เรียนเชิญ มาร่วมงานHYBRIDS FESTIVE เปิดตัวมิติใหม่ของการรวมตัวกันระหว่างแฟชั่นและศิลปะ ในวันพฟหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียดงาน HYBRIDS FESTIVE DATE: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 PLACE: ร้าน [&hellip


ก่อนเกิด, หลังตาย (ประติมากรรม) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ

April 12th, 2014 | by fineartstaff

ก่อนเกิด, หลังตาย (ประติมากรรม) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ 17 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พิธีเปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.00 [&hellipBack to Top ↑