Monthly Archives: July 2016

กิจกรรมจัดฉายภาพยตร์ ‘เมื่อครั้งเสด็จ ทอดพระเนตรภาพยนตร์’

July 12th, 2016 | by Anna

หอภาพยนตร์จัดกิจกรรม “เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชื่นชมสุดยอดภาพยนตร์คลาสสิก 7 เรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทอดพระเนตร ในกิจกรรมจัดฉายภาพยตร์ “เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” เปิดงานด้วย สันติ-วีณา (2497) การกลับมาครั้งแรกในเมืองไทยกับภาพยนตร์ไทยสุดคลาสสิกที่สูญหายไปกว่า 60 [&hellipBack to Top ↑