Daily Archives: March 7, 2018

Mind Essence

March 7th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

Mind Essence โดย สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ และ เกรียงไกร แสงทอง Mind Essence สาระของจิตใจ ผลงานนามธรรมของสองศิลปินรุ่นใหม่ สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ และ เกรียงไกร แสงทอง การค้นหาความสงบให้แก่ตนเองคือสาระสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จุดร่วมที่นำเพื่อนทั้งสองคนให้กลับมาจัดงานนิทรรศการร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง สิทธิพนธ์ [&hellipBack to Top ↑