Monthly Archives: April 2018

Marina Abramović

April 3rd, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

    บทความหลายๆ ฉบับที่ผ่านมา ผมมักจะเล่าถึงนิทรรศการแปลกๆ หรือบางครั้งก็เป็นผลงานศิลปะชุดใหม่ล่าสุดของศิลปิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความน่าตื่นตาตื่นใจ กระแสความเปลี่ยนแปลง รสนิยมและทัศนคติของศิลปะร่วมสมัยในโลกตะวันตก แต่ครั้งนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าถึงนิทรรศการแสดงผลงานย้อนหลังของศิลปินกันบ้าง โดยเป็นนิทรรศการของMarina Abramovićศิลปินหญิงชาวยูโกสลาเวียซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1960จากผลงานลักษณะการแสดง (Performance Art)และการบันทึกภาพผลงานด้วยเทคนิคภาพถ่าย ภาพยนตร์ และวีดีโอ เธอเป็นศิลปินยุคบุกเบิกที่ริเริ่มใช้ “การแสดง”มาเป็นองค์ประกอบหลักของผลงานศิลปะ…ถึงแม้ว่าผลงานที่นำมาจัดแสดงในห้องนิทรรศการหมุนเวียนของพิพิธภัณฑ์ MOMA [&hellipBack to Top ↑