Daily Archives: May 8, 2018

DEAR DARKNESS, ความมืดที่รัก 

May 8th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

DEAR DARKNESS, ความมืดที่รัก  นิทรรศการโดย ยุทธดนัย ศรีไพบูลย์ วันที่ 17 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2561 เปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคมเวลา 19.00 น.   หากยังไม่รู้จักความมืดมิดที่สุดของจิตใจ คงไม่มีทางที่จะรู้จักความสว่างที่สุดของจิตใจเช่นกัน ข้าพเจ้าได้รู้จักความมืดและความเศร้า ไม่อาจลืมจากใจได้ [&hellipBack to Top ↑