Monthly Archives: July 2019

ตาฝาด: Reality as it isn’t

July 31st, 2019 | by anaras

นิทรรศการล่าสุดของศิลปินผู้ใช้ "มุ้ง" สร้างงานจิตรกรรมสามมิติ


From Monet to Kandinsky

July 8th, 2019 | by anaras

นิทรรศการสื่อมัลติมีเดียที่จะพาไปสำรวจงานศิลปะสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด


International Songwriting Competition (ISC) 2019

July 3rd, 2019 | by anaras

ประกาศแล้ว! รายชื่อกรรมการตัดสินผลงานในการแข่งขันการเขียนเพลงนานาชาติประจำปี


พิธีเปิดนิทรรศการ Young Artists Talent #10

July 1st, 2019 | by Nina NTK

พิธีเปิดนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 10  (Young Artists Talent #10) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดแสดงระหว่าง 1- 20 กรกฎาคม 2562 นิทรรศการ Young Artist Talent #10 คือนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของน้องๆ [&hellipBack to Top ↑
  • Fine Art Magazine No.132

  • จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 13

    จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 13
  • “RIFTS” Group Exhibition Interview

  • Archives