Monthly Archives: July 2019

ตาฝาด: Reality as it isn’t

July 31st, 2019 | by anaras

นิทรรศการล่าสุดของศิลปินผู้ใช้ "มุ้ง" สร้างงานจิตรกรรมสามมิติ


From Monet to Kandinsky

July 8th, 2019 | by anaras

นิทรรศการสื่อมัลติมีเดียที่จะพาไปสำรวจงานศิลปะสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด


International Songwriting Competition (ISC) 2019

July 3rd, 2019 | by anaras

ประกาศแล้ว! รายชื่อกรรมการตัดสินผลงานในการแข่งขันการเขียนเพลงนานาชาติประจำปี


พิธีเปิดนิทรรศการ Young Artists Talent #10

July 1st, 2019 | by Nina NTK

พิธีเปิดนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 10  (Young Artists Talent #10) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดแสดงระหว่าง 1- 20 กรกฎาคม 2562 นิทรรศการ Young Artist Talent #10 คือนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของน้องๆ [&hellipBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives