Daily Archives: October 16, 2019

“ณ สยามแกลเลอรี่ สวรรค์ของคนรักงานประติมากรรมย่านบางกะปิ”

October 16th, 2019 | by Nina NTK

ณ สยามแกลเลอรี่ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณมัญชุสา ผู้ก่อตั้ง ณ สยามแกลเลอรี่ และศิลปินหน้าใหม่ไฟแรง ซึ่งต้องการสร้าง community ของคนรักงานศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบและสนใจงานศิลปะ สามารถพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากการสะสมงานประติมากรรมBack to Top ↑
  • Fine Art Magazine No.134

  • International Biennial Print 2020 R.O.C

    International Biennial Print 2020 R.O.C

    Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
    www.ntmofa.gov.tw

  • “RIFTS” Group Exhibition Interview

  • Archives