News

Published on May 28th, 2018 | by anaras

0

9th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 : 9th UOB Painting of the Year ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

 1. การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือ UOB Painting of the Year (“การประกวด”) ดำเนินการโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ยูโอบี”)
 2. การประกวดนี้เปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยทุกคน โดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกวด
 3. ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของศิลปินที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยินยอมให้ศิลปินที่อยู่ในความดูแลเข้าร่วมการ ประกวดนี้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และ ยอมรับกฎและกติกาของการประกวด

ประเภทการประกวด
ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าประกวดในทั้ง 2 ประเภท

 1. ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
  เปิดกว้างสําหรับศิลปินทุกท่านที่กําลังศึกษาด้านศิลปะ กําลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ
 2. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
  ศิลปินที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็น Portfolio และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ

  • เคยจัดแสดงผลงานแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา)
  • มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด
  • เคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ที่จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้

 • จุดรับผลงานภาคกลาง : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง (เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200)
 • จุดรับผลงานภาคเหนือ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200)
 • จุดรับผลงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ต.ศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002)
 • จุดรับผลงานภาคใต้ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000)

รางวัลการประกวด
​มีทั้งหมด 8 รางวัล รวมเงินรางวัล 1,680,000 บาท ดังนี้

 • ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year​​ 750,000​​ บาท พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
  • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 300,000​​ บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน ​​​​240,000​​ บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง​​​​ 150,000 ​​บาท
 • ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล
  • รางวัล Most Promising Artist of the Year ​​90,000 ​​บาท
  • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 75,000 ​​บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 45,000​​ บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง​​​​ 30,000 ​​บาท


About the Author

anarasBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives