About Us

บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย คุณอํานาจ เจริญประสพสุข และ คุณธวัชชัย สมคง เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดพิมพ์นิตยสารศิลปะ รายสามเดือน Fine Art magazine (ปรับเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ. 2560) นิตยสารศิลปะของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงศิลปะของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จากวงการศิลปะทั่วโลก

นิตยสาร Fine Art แรกเริ่มเป็นนิตยสารรายเดือนเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนิตยสารศิลปะ’ นําเสนอบทความทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ (Visual Art) รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะหลายท่านในการให้ข้อมูลและคําปรึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารทางศิลปะให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักสะสมงานศิลปะ ศิลปินรวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ เป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจและกระตุ้น ให้สํานึกในคุณค่าของงานศิลปะมากขึ้นอีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุด

เนื้อหา

นิตยสาร Fine Art รายสามเดือน มุ่งนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ครบทุกแง่มุมของวงการศิลปะ หากไม่ละเลยความน่าเชื่อถือ โดยเน้นการนําเสนอรูปภาพผลงานศิลปะประกอบบทความให้มีปริมาณที่มากพอ ทําให้ผู้อ่านสามารถเห็นรายละเอียดของผลงานนั้นๆ อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและครบถ้วน โดยแยกเนื้อหาออกเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้

 • ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ
  นําเสนอภาพข่าวและผลงานของกิจกรรมทางศิลปะทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ การจัดงานประมูลภาพ การจัดอบรม สัมมนา และอื่นๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบความเคลื่อนไหว เข้าถึงและสัมผัสกับกิจกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื้อหาและบทความเกี่ยวกับศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ นําเสนอผลงานและแนวคิดของศิลปินให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในผลงานนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง
 • บทสัมภาษณ์
  เฟ้นหาบุคคลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนักสะสมงานศิลปะ เจ้าของแกลเลอรีและนักวิจารณ์งานศิลปะ รวมทั้งศิลปินหน้าใหม่ เพื่อนําเสนอมุมมองทางความคิด และประวัติที่น่าสนใจของบุคคลเหล่านั้น
 • กระดานกิจกรรม
  เสนอปฏิทินกิจกรรมทางศิลปะในรอบรายเดือน

รูปเล่ม

 • ขนาด 21.5 x 27.5 ซม. พิมพ์ 4 สี 120 – 150 หน้า
 • ปก กระดาษอาร์ดการ์ด 230 แกรม
 • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม

*จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย โรงพิมพ์ในเครือข่ายบริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด

 

Contact Us

สำนักงาน

บริษัท เดอะ เกรทไฟน์อาร์ท จำกัด
โอ พี การ์เดน ห้อง 1A ชั้น 2 เลขที่ 4, 6 ซอยเจริญกรุง 36
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-238-6428    แฟกซ์. 02-238-6429

O.P. Garden, 2/F Room 1A, 4, 6 Charoenkrung 36, Charoenkrung Road,
Bangruk, Bangkok 10500 Thailand Tel. 02-238-6428 Fax.02-238-6429
e-mail : fineartmag@gmail.com

 

 


Back to Top ↑