About Us

บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย คุณอํานาจ เจริญประสพสุข และ คุณธวัชชัย สมคง เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดพิมพ์นิตยสารศิลปะ รายสามเดือน Fine Art magazine (ปรับเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ. 2560) นิตยสารศิลปะของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงศิลปะของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จากวงการศิลปะทั่วโลก

นิตยสาร Fine Art แรกเริ่มเป็นนิตยสารรายเดือนเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนิตยสารศิลปะ’ นําเสนอบทความทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ (Visual Art) รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะหลายท่านในการให้ข้อมูลและคําปรึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารทางศิลปะให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักสะสมงานศิลปะ ศิลปินรวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ เป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจและกระตุ้น ให้สํานึกในคุณค่าของงานศิลปะมากขึ้นอีกทั้งยังเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุด

เนื้อหา

นิตยสาร Fine Art รายสามเดือน มุ่งนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ครบทุกแง่มุมของวงการศิลปะ หากไม่ละเลยความน่าเชื่อถือ โดยเน้นการนําเสนอรูปภาพผลงานศิลปะประกอบบทความให้มีปริมาณที่มากพอ ทําให้ผู้อ่านสามารถเห็นรายละเอียดของผลงานนั้นๆ อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและครบถ้วน โดยแยกเนื้อหาออกเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้

 • ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ
  นําเสนอภาพข่าวและผลงานของกิจกรรมทางศิลปะทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ การจัดงานประมูลภาพ การจัดอบรม สัมมนา และอื่นๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบความเคลื่อนไหว เข้าถึงและสัมผัสกับกิจกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื้อหาและบทความเกี่ยวกับศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ นําเสนอผลงานและแนวคิดของศิลปินให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในผลงานนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง
 • บทสัมภาษณ์
  เฟ้นหาบุคคลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนักสะสมงานศิลปะ เจ้าของแกลเลอรีและนักวิจารณ์งานศิลปะ รวมทั้งศิลปินหน้าใหม่ เพื่อนําเสนอมุมมองทางความคิด และประวัติที่น่าสนใจของบุคคลเหล่านั้น
 • กระดานกิจกรรม
  เสนอปฏิทินกิจกรรมทางศิลปะในรอบรายเดือน

รูปเล่ม

 • ขนาด 21.5 x 27.5 ซม. พิมพ์ 4 สี 120 – 150 หน้า
 • ปก กระดาษอาร์ดการ์ด 230 แกรม
 • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม

*จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย โรงพิมพ์ในเครือข่ายบริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด

 

The Great Fine Art Co., Ltd. was established in 2003 by Amnad Charoenprasopsuk and Tawatchai Somkong acting as the agency to publish a monthly art magazine named Fine Art Magazine in Thailand with the objectives of disseminating information and news in Thailand art circle along with valuable information related to art worldwide.

FineArt magazine has received co-operation from several art experts providing information and advice to spread knowledge and trends about art to students, art collectors, artists, and interested persons to instill love and understanding as well as to motivate them to be aware of the value of works of art along with publicizing the works of Thai artists among global people as much as possible. Currently, the magazine is published quarterly as Jan – Mar, Apr – Jun, Jul – Sep, and Oct – Dec issue.

CONTENT

 • art news focusing on the latest major art events in Thailand
 • review article on the notable exhibitions based in Bangkok, covering both established and emerging artists’ work. Each article is accompanied by vivid images of the artworks to provide the most exclusive visual experience.
 • events list of the exhibitions host in three-month period

PRINT MATERIAL

 • size 21.5 × 27.5 cm (w × h)
 • cover 230 gsm art-card paper
 • content 150 gsm wood free paper, color-printed 112 pages

published by T.S Interprint Plc. (3,000 copies) distributed by Amarin Book Center Plc.

Contact Us

สำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท เดอะ เกรทไฟน์อาร์ท จำกัด
47 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 02-163-4550

HEADQUARTER

47 Lan Luang Rd, Wat Sommanat, Pom Prap Sattru Phai,
Bangkok 10100 Thailand

Tel. 02-163-4550
e-mail : fineartmag@gmail.com

 

 


Back to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives