News

Published on July 13th, 2021 | by anaras

0

Art Square 38 รวมมิตร ร่วมสมัย

Art Square รวมมิตรร่วมสมัย คือหนังสือที่รวบรวมศิลปะทั้ง 9 สาขา ได้แก่ ดนตรี วรรณศิลป์ ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ และออกแบบ จัดทำโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ นำเสนอทุกแง่มุมในแวดวงศิลปะให้ผู้อ่านทั่วไปได้รับทราบทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

หัวข้อหลักสำหรับฉบับที่ 38 นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานศิลปะชิ้นเด่นจำนวนสิบชิ้น จากนิทรรศการครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “OCAC’s Art Collection” โดยเราได้คัดสรรผลงานศิลปะสะสมบางส่วนที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ นำมาจัดแสดงภายในพื้นที่เกือบทั้งหมดของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมผลงานเหล่านี้เอาไว้เป็นสมบัติของชาติ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2547  เป็นต้นมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้จัดซื้อผลงานศิลปะของศิลปินไทยหลายยุคหลายสมัย ที่มีคุณค่าทั้งในเชิงความงาม เทคนิค เนื้อหา และผลกระทบต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสดียิ่งที่เราได้คัดสรรผลงานชิ้นเด่นที่มีความน่าสนใจเหล่านี้ออกมาจัดแสดงอีกครั้ง รวมเป็นจำนวนมากกว่าร้อยผลงาน ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ภาพถ่าย วิดีโอ หรือศิลปะจัดวาง เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้พัฒนาการการสร้างสรรค์ของศิลปินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ผู้อ่านสามารถอ่านนิตยสารได้ทั้งในรูปแบบนิตยสารดิจิทัลในเพลตฟอร์มร้านขายหนังสือออนไลน์ชื่อดัง OOKBEE หรือเพลิดเพลินกับหนังสือเสียงพร้อมสื่อมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์ EPUB ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสองช่องทาง


About the Author

anarasBack to Top ↑
  • Fine Art Magazine No.135

  • Sylvie Blum – Naked Beauty

  • Archives