Events

Published on October 29th, 2019 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

0

Art of Spirit by Pradit Tungprasartwong

หากว่า “งานศิลปะสะท้อนชีวิตศิลปิน” ชีวิตของประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ คงคล้ายกับกราฟหุ้นที่มีขึ้นมีลง มีจุดคงตัว มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนตามกาลเวลา ประดิษฐ์เริ่มต้นเส้นการเป็นศิลปินด้วยเส้นทางสายการประกวด เวทีการประกวดที่หลายครั้งถูกครหาว่ามีกฎระเบียบ รูปแบบเฉพาะที่บางครั้งอาจทำให้ศิลปินฝีมือเยี่ยมเสียโอกาสในการคว้ารางวัล ทว่าเมื่อเลือกเข้าเส้นทางสายประกวดแล้ว การยอมรับกฎและกติกาคือสิ่งแรกที่เขาต้องทำความเข้าใจ ทุกครั้งที่พลาดโอกาสเขาจะมองหารูปแบบใหม่ พัฒนา เพื่อให้สามารถก้าวไปในเส้นทางได้อย่างมั่นคง

ประดิษฐ์จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาประติมากรรม แต่สอนในวิชาพื้นฐานที่วิทยาลัยช่างศิลป์ และทำงานศิลปะส่งประกวดควบคู่กันไป การเรียนต่อปริญญาโทในสาขาที่แตกต่างออกไปอย่างจิตรกรรมจึงไม่ใช่เรื่องยาก การส่งงานเข้าประกวดในเวทีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอมีส่วนช่วยในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ แม้จะไม่ได้จบสาขาจิตรกรรมมาในระดับปริญญาตรี แต่ความต่อเนื่องและพัฒนาการในงานจิตรกรรมก็เป็นที่ปรากฎให้เห็นแก่คณะกรรมการทุกท่าน ประดิษฐ์จึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขา จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เส้นทางสายศิลปะของประดิษฐ์เป็นเหมือนกราฟที่มีขึ้นมีลงอย่างที่บอกไปข้างต้น ช่วงแรกของการประกวดประดิษฐ์เลือกนำสิ่งเร้าจากภายนอกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานดั่งเช่นศิลปินหลายท่านที่หยิบจับประเด็นทางสังคมมานำเสนอผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งจิตรกรรม และสื่อผสม “ผีเสพ” พูดถึงสถานการณ์ยาเสพติดกำลังระบาดอย่างมากในสังคมไทย (ปัจจุบันเราก็ยังสามารถพบปัญหานี้ได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์) “เผชิญหน้า” ภาพใบหน้าของผู้หญิงในหลายช่วงวัย ภาพวาดขนาดใหญ่แสดงองค์ประกอบของใบหน้าโดดเด่นชัดเจน สีหน้า แววตา ที่บางรูปจ้องมองมายังผู้ชมอย่างไม่เกรงกลัวหรือไม่มีความเขอะเขิน หลายรูปทำให้เราต้องหลบสายตาไปอ่านแคปชั่นที่ปรากฎอยู่ข้างๆ แต่ละใบหน้าล้วนถูกระบายด้วยสีสันแตกต่างกันไป ความหนาของสีที่เราเห็นให้ความรู้สึกหนัก ทั้งทางกายภาพเมื่อมีสีหนาขนาดนั้นอยู้บนใบหน้าและทางด้านจิตใจที่ต้องแบกรับรอยเปื้อนหรือที่สังคมมักให้ความหมายว่าเป็นสิ่งไม่ดีไว้บนใบหน้าตลอดเวลา ถูกตราไว้บนใบหน้าโดยไม่เต็มใจ เป็นการสื่อถึงสภาวะที่ผู้หญิงกลายเป็นเหยื่อของสังคมที่ชายเป็นใหญ่

Red Face, Oil on canvas

เมื่อกราฟชีวิตเปลี่ยนไป ผลงานย่อมเปลี่ยนแปลงตาม ครั้งที่ประดิษฐ์ประสบปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความอ่อนแอทั้งจากโรคทางกายและทางใจเข้ามารุมเร้าจนต้องหาทางระบายออกผ่านทางงาน แต่จะเป็นงานรูปแบบเดิมก็คงไม่สามารถเยี่ยวยาบาดแผลรูปแบบใหม่อย่างนี้ได้ ประดิษฐ์เริ่มต้นรักษาทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการรักษาด้านจิตใจโดยใช้ทางธรรม การรักษาที่ให้ความสมดุลทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสิ่งยึดเหนี่ยวหนือธรรมชาติ คือการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเขาอีกครั้ง

สนทนากับเธอ, oil on canvas

ผลงานในช่วงยุคตั้งแต่ค้นพบความสมดุลของชีวิต ประดิษฐ์เริ่มต้นสำรวจจากสิ่งที่ใกล้ตัวเขาที่สุดก่อน จากภายในสู่ภายนอก จนค้นพบว่าที่มาของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับชีวิตของเราเองและส่งผลกระทบถึงสังคมภายนอกล้วนมีต้นตอมาจากภายในของตัวเราเองทั้งสิ้น จากคำพูดของท่านพุทธาตุภิขุ ที่กล่าวว่า “ที่เราทุกข์วิตก กังวล หรือว่ากลัวทุกวันนี้ เพราะเรายึดมั่นถือมั่น สำคัญผิดทั้งสิ้น ต่อไปนี้จิดเสียใหม่ว่าเราจะทำงานในหน้าที่ของตน” นำมาซึ่งการค้นพบวิธีรักษาในอาการของเขา ผู้ซึ่งมีเครื่องมือในการบำบัดจิตใจที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งอย่างงานศิลปะในมือ การทำงานช่วยสร้างความสงบขึ้นในจิตใจ ช่วยบรรเทาความทุกข์ ความเจ็บปวดทางกายที่เกิดขึ้น ก่อเกิดเป็นผลงานชิ้น”สมเด็จพระญาณสังวร” , “หลวงตามหาบัว” , “หลวงพ่อสด” , “หลวงพ่อคูณ” และ “การงานคือการปฏิบัติธรรม” เป็นต้น

คลื่นชีวิต, oil on canvas

ผลงานชุด “ภาพเหมือนชีวิต” เราจะพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านฝีแปรง ความเรียบเนียนของเนื้อสีที่วาดลงไปบนผ้าใบถูกแทนที่ด้วยความดุดันของอารมณ์ที่ปาดป้ายผ่านแปรงและสีที่มีความหนาแตกต่างกันไป ความเรียบร้อยตามทฤษฎีที่เรียนมาถูกแทนที่ด้วยความดุดันและความเจ็บปวดที่ได้รับจากอาการป่วย เรื่องภายนอกถูกแทนที่ด้วยเรื่องภายในที่เขานำมาเป็นประเด็นหลักในการสื่อสาร การมรณานุสติ ที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน ความตายที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจหนีพ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ทั้งผลงานชุด สนทนากับเธอ หญิงสาวและโครงกระดูก สัจธรรมเรื่องความจีรังยั่งยืน ความสวยงามที่เราเห็นเป็นแค่เปลือกนอกที่ห่อหุ้ม เป็นกายหยาบที่เมื่อถึงวันหนึ่งต้องเสื่อมสลาย โครงกระดูกที่เห็นตรงหน้าคือสิ่งที่เรามีเหมือนกันน ความสวยงามที่ฉาบฉวยสุดท้ายคงเหลือไว้เพียงโครงกระดูก และผลงานชุด ภาพเหมือนชีวิต ภาพหญิงชราที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการประกวด ริ้วรอยบนใบหน้าสื่อถึงประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาตามกาลเวลา ใบหน้าของหญิงชราไม่เพียงเหี่ยวย่นไปตามวัยเท่านั้น ร่องรอยเนื้อเน่าที่ค่อยๆ กระจายไปทั่วทั้งใบหน้า สื่อถึงความตายที่คืบคลานเข้ามา แผ่ขยายเข้ามาทีละนิด หญิงชราไม่ได้มีความเศร้าโศกต่อความตายที่กำลังคืนคลายเข้ามา สีหน้าว่างเปล่าคล้ายยอมรับและรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง เปรียบเสมือนคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครสามารถหนีพ้นความตายไปได้

“จากคำสอนพระพุทธ” ประติมากรรมชิ้นล่าสุดหลังจากห่างหายไปจากการสร้างประติมากรรมตั้งแต่จบการศึกษา ประดิษฐ์เลือกนำผลงานสองมิติออกมาขยายขอบเขต สร้างการรับรู้ให้ผู้ชมเป็นแบบสามมิติ ใบหน้าของหญิงชราที่หัวตาฉลุเป็นรูปทรงของพระพุทธรูป คือดวงตาเห็นธรรม เมื่อวาระของความตายมาถึงการตั้งมั่นให้จิตใจสงบ ดั่งเช่นภายในศีรษะของหญิงชราที่ประดิษฐ์ตั้งแต่เปิดให้ผู้ชมได้เห็นระฆังวัดนับสิบตัวทที่ส่งเสียงเบาๆ สร้างความสงบในจิตใจให้แก่หญิงชรา พระพุทธในแววตาและพระธรรมที่ลอยวนอยู่ภายใน นำผ่านหญิงชราสู่วาระสุดท้ายอย่างสงบ

จากคำสอนพระพุทธ, oil on canvas

ผลงานของประดิษฐ์ยังปรากฎสัญลักษณ์แฝงไว้อีกมากมาย อาทิ เปลวไฟที่เผาที่เส้นผม สื่อถึงความตายที่เข้ามาใกล้ตัว ไฟที่ลุกไหม้อยู่บริเวณศีรษะนำมาซึ่งนความตายได้ทุกเวลา ทว่าหากเรามีสติแม้เปลวไฟจะอยู่ใกล้แค่ไหนเราก็จะสามารถจัดการดับไฟนั้นได้ ประติมากรรมนกสีดำคือสิ่งแทนความไม่แน่นอน การบินไปไหนได้อย่างอิสระของนกที่บางครั้งอาจหลงทางคล้ายจิตใจของมนุษย์ที่หากไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดแล้วก็อาจหลงไปในทางที่ผิดได้เช่นกัน

สุดท้ายแล้วกราฟชีวิตของประดิษฐ์จะขึ้น ลง หรือจะคงอยู่อย่างสงบกับที่ เราไม่อาจคาดเดาได้ ความไม่แน่นอนคือสัจธรรมข้อหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและยอมรับ สิ่งที่ทำได้คือการมีสติเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ จัดการ และหาทางออกเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ต่อไปในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย

ปัญญาคือทางรอด, oil on canvas
อริยะสัจ 4, oil on canvas
สัจธรรม, oil on canvas


About the Author

Chalotorn Anchaleesahakorn

เป็นเป็ดที่แข็งแกร่งBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives