Author Archives: anaras

SPECTROSYNTHESIS II

December 26th, 2019 | by anaras

สนทนาสัปตสนธิ ๒ – ไตร่ถาม: ความหลากหลายในอุษาคเนย์


จรัส Light Fest

December 24th, 2019 | by anaras

นิทรรศการศิลปะแสงครั้งแรกของไทยที่นำเสนอด้านพลังงานโซล่าร์อย่างเต็มรูปแบบ


INFLORESCENCE

December 16th, 2019 | by anaras

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมของวราวุฒิ โตอุรวงศ์ และทีฆวุฒิ บุญวิจิตร


ภาพมนุษย์ – Humanity

August 19th, 2019 | by anaras

อะไรคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์


Editorial, Volume 16 No. 133

August 5th, 2019 | by anaras

บทบรรณาธิการนิตยสาร Fine Art ปีที่ 16 ฉบับที่ 133 (เมษายน–มิถุนายน 2562)


ตาฝาด: Reality as it isn’t

July 31st, 2019 | by anaras

นิทรรศการล่าสุดของศิลปินผู้ใช้ "มุ้ง" สร้างงานจิตรกรรมสามมิติ


From Monet to Kandinsky

July 8th, 2019 | by anaras

นิทรรศการสื่อมัลติมีเดียที่จะพาไปสำรวจงานศิลปะสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด


International Songwriting Competition (ISC) 2019

July 3rd, 2019 | by anaras

ประกาศแล้ว! รายชื่อกรรมการตัดสินผลงานในการแข่งขันการเขียนเพลงนานาชาติประจำปีBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.134

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • “RIFTS” Group Exhibition Interview

 • Archives