Author Archives: anaras

From Monet to Kandinsky

July 8th, 2019 | by anaras

นิทรรศการสื่อมัลติมีเดียที่จะพาไปสำรวจงานศิลปะสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด


International Songwriting Competition (ISC) 2019

July 3rd, 2019 | by anaras

ประกาศแล้ว! รายชื่อกรรมการตัดสินผลงานในการแข่งขันการเขียนเพลงนานาชาติประจำปี


Pioneer in Video Art

June 16th, 2019 | by anaras

ผู้บุกเบิกศิลปะวิดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์


Strokes

November 26th, 2018 | by anaras

การแสดงออกขององค์ประกอบศิลป์อันเรียบง่ายที่สุด


Faith Beyond Earth

November 22nd, 2018 | by anaras

การสำรวจสภาวะของความศรัทธาจากสองมุมมองของสองกลุ่มศิลปิน


ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล 4

November 16th, 2018 | by anaras

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชวนไปเกร๋พร้อมเสพงานศิลป์ กับเทศกาลดนตรีและไลฟ์สไตล์ “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล 4”


Pipit Banglamphu Street Art

October 24th, 2018 | by anaras

กรมธนารักษ์เปิดตัวนิทรรศการศิลปะในชุมชน “พิพิธบางลำพู สตรีท อาร์ต”


Early Years Project #3: COEVAL

October 22nd, 2018 | by anaras

โครงการบ่มเพาะศิลปินและสร้างสรรค์เครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ‘Early Years Project #3’


Editorial, Volume 15 No.131

October 8th, 2018 | by anaras

นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 15 ฉบับที่ 131 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)Back to Top ↑