Author Archives: anaras

ภาพมนุษย์ – Humanity

August 19th, 2019 | by anaras

อะไรคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์


Editorial, Volume 16 No. 133

August 5th, 2019 | by anaras

บทบรรณาธิการนิตยสาร Fine Art ปีที่ 16 ฉบับที่ 133 (เมษายน–มิถุนายน 2562)


ตาฝาด: Reality as it isn’t

July 31st, 2019 | by anaras

นิทรรศการล่าสุดของศิลปินผู้ใช้ "มุ้ง" สร้างงานจิตรกรรมสามมิติ


From Monet to Kandinsky

July 8th, 2019 | by anaras

นิทรรศการสื่อมัลติมีเดียที่จะพาไปสำรวจงานศิลปะสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด


International Songwriting Competition (ISC) 2019

July 3rd, 2019 | by anaras

ประกาศแล้ว! รายชื่อกรรมการตัดสินผลงานในการแข่งขันการเขียนเพลงนานาชาติประจำปี


Pioneer in Video Art

June 16th, 2019 | by anaras

ผู้บุกเบิกศิลปะวิดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์


Strokes

November 26th, 2018 | by anaras

การแสดงออกขององค์ประกอบศิลป์อันเรียบง่ายที่สุด


Faith Beyond Earth

November 22nd, 2018 | by anaras

การสำรวจสภาวะของความศรัทธาจากสองมุมมองของสองกลุ่มศิลปินBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives