Author Archives: Nina NTK

“The Greatest Happiness” จิตรกรรมแห่งความสุขโดยกลุ่มทักษิณาวรรต

October 19th, 2018 | by Nina NTK

"หากเรามองว่าความสุขคือความดีชนิดหนึ่งและเรามอบความสุขให้กับคนอื่นๆ นั่นหมายถึงการที่เราทำความดีให้กับคนอื่นๆ ด้วย"Back to Top ↑
  • Fine Art Magazine No.132

  • จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 13

    จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 13
  • “RIFTS” Group Exhibition Interview

  • Archives