Browsing the "Events" Category

ภาพมนุษย์ – Humanity

August 19th, 2019 | by anaras

อะไรคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์


ตาฝาด: Reality as it isn’t

July 31st, 2019 | by anaras

นิทรรศการล่าสุดของศิลปินผู้ใช้ "มุ้ง" สร้างงานจิตรกรรมสามมิติ


From Monet to Kandinsky

July 8th, 2019 | by anaras

นิทรรศการสื่อมัลติมีเดียที่จะพาไปสำรวจงานศิลปะสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด


Pioneer in Video Art

June 16th, 2019 | by anaras

ผู้บุกเบิกศิลปะวิดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์


Shifts

December 18th, 2018 | by Nina NTK

เมื่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยกลายเป็นความสาธารณะทางสายตาไปเสียแล้ว


Untitled Poems of Théodore Rousseau

December 4th, 2018 | by Nina NTK

ภาพวาดจิตรกรรมทิวทัศน์แบบใหม่ในพื้นที่ของศิลปะร่วมสมัยBack to Top ↑