Browsing the "Events" Category

Caravaggio OPERA OMNIA

May 10th, 2018 | by anaras

เมื่อการเสพงานศิลป์ไม่จำเป็นต้องกระทำกับ “ของจริง” อีกต่อไป


Mind Essence

March 7th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

Mind Essence โดย สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ และ เกรียงไกร แสงทอง Mind Essence สาระของจิตใจ ผลงานนามธรรมของสองศิลปินรุ่นใหม่ สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ และ เกรียงไกร แสงทอง การค้นหาความสงบให้แก่ตนเองคือสาระสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จุดร่วมที่นำเพื่อนทั้งสองคนให้กลับมาจัดงานนิทรรศการร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง สิทธิพนธ์ [&hellip


INSPIRO

March 6th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

ความพยายาม ความอดทน ความไม่หนีปัญหา และความขยันBack to Top ↑