Browsing the "Fine Art" Category

Fine Art

Marina Abramović

Published on April 3rd, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

ร่างกายคงเหลือความหมายแค่เพียงเครื่องจักรไร้วิญญาณที่ถูกสั่งการให้ทำงานไปเรื่อยๆ เหมือนหุ่นยนต์... Read More


Fine Art

Dapunta Hyang: Transmission of Knowledge

Published on March 20th, 2018 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

'ความร่วมสมัย' ในงานศิลปะของ Zai Kuning คือสิ่งเดียวกันกับ 'ความเก่าแก่'... Read More


Events

Blissfully Blind

Published on July 18th, 2017 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

  ภาพถ่ายโดย ธีรพันธ์ เงาจีนานันท์   “ความรักทำให้คนตาบอด” แม้จะไม่ได้บอดสนิท แต่การเลือกเชื่อเฉพาะในสิ่งที่เราอยากเชื่อ การหลอกตัวเองว่าคนข้างกายเราเป็นคนดี ก็เหมือนภาวะเป็นต้อกระจกขั้นรุนแรง ภาพที่เห็นจะเบลอๆ และเราจะเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราสนใจ สภาวะหลอกตัวเองหรือกระบวนการเลือกรับแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข และหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ทำให้เราเจ็บปวดเกิดขึ้นได้ในมนุษย์ทุกคน แม้เรื่องเล็กน้อยที่ติดอยู่กับตัวของเราอย่างความรัก หรือเรื่องขนาดใหญ่ที่ขยายขอบเขตไปเป็นปัญหาเรื้อรังระดับโลกอย่างปัญหาสังคม ความไม่เท่าเทียม ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้นำมาซึ่งการแสดงครั้งล่าสุดของ ดุจดาว วัฒนปกรณ์ ใน ‘Blissfully Blind’ ที่เธอใช้เวลาสังเกตกลไกการเลือกรับรู้ของมนุษย์มามากกว่า 3 ปี!!! ดุจดาว วัฒนปกรณ์ Dance & Moment Psychotherapist คนแรกและคนเดียวของประเทศไทย เนื่องจากมีความสนใจเรื่องจิตวิทยากับศิลปะการแสดงทำให้เธอเลือกนำทั้งสองศาสตร์มาผสมผสานกัน ประเด็นที่เธอจับทดสอบประสาการณ์รับรู้ของผู้ชมเริ่มต้นจากจิตวิทยาระดับเล็กที่สุดอย่างเรื่องของปัจเจก การแสดงชุด Secret [&hellip... Read More


Fine Art

BOO! A private Life Photography Exhibition

Published on July 1st, 2017 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกบุคลิกส่วนบุคคล อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มหรือสังกัดทางสังคม ซึ่งเครื่องบ่งบอกเหล่านี้บางครั้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของคนคนนั้นใน และยิ่งเครื่องแต่งกายนั้นเป็นเครื่องแบบ (Uniform) เสื้อผ้าที่ถูกทำขึ้นมาเฉพาะเพื่อระบุหรือเจาะจงสถานภาพของบุคคลนั้นให้เป็นมาตรฐานและที่รับรู้ในสังคมโดยรวม การสวมเครื่องแบบจึงเปรียบเสมือนการส่วมตัวตนส่วนหนึ่งของเราไว้ ซึ่งในบางคนอาจจะตรงกับบุคลิกส่วนตัวและบางคนอาจจะไม่ก็เป็นได้ พนิดา ศรีใจ พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ‘นางฟ้าในชุดสีขาว’ คือสิ่งแรกที่เราคิดถึงเมื่อพูดถึงอาชีพพยาบาล ความบริสุทธิ์ เรียบร้อย จริยธรรมจอมปลอมที่สังคมเป็นคนกำหนดทำให้ในบางครั้งเครื่องแบบกลายเป็นกรอบที่บีบรัดตัวตนที่แท้จริงของผู้สวมใส่เอาไว้ “เครื่องแบบคือเครื่องพรางกายจากความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่” พนิดา พูดถึงเครื่องแบบพยาบาลของตนเอง ในความเป็นจริงแล้วเธอเป็นเพียงหญิงสาววัยรุ่นที่อยากรู้และอยากลองอะไรใหม่ๆ ความคาดหวังจากครอบครัวผลักดันให้เธอต้องก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ความคาดหวังจากสังคมทำให้เธอต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของเครื่องแบบสีขาว ความกดดันจากความคาดหวังเหล่านี้ทำให้เธอต้องหาทางออกเพื่อปลดปล่อยตัวตนของตนเองออกมา เวลาที่อยู่หลังกล้องคือช่วงที่พนิดารู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด นางพยาบาลหน้าหวาน พูดน้อย ขี้อาย คือสิ่งแรกที่เราเห็นจากตัวเธอ แต่เมื่อได้เดินชมผลงานแล้วกลับพบว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นซุกซนมากกว่าที่เราคิด Nikon FM2 50mm คือกล้องฟิล์มที่เธอเลือกใช้ เมื่อเดินเข้าขึ้นมาที่ [&hellip... Read More


Fine Art

มณเฑียร บุญมา & กลุ่มไวท์: 30 ปีกับการรวมตัวของกลุ่มศิลปิน

Published on June 30th, 2017 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

บทความโดย วิชญ มุกดามณี จากคอลัมน์ Art and Gallery ในนิตยสารไฟน์อาร์ท ฉบับที่ 105 ในช่วงทศวรรษที่ 2520 ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการทดลองสิ่งใหม่ๆ ในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย นอกจากเกิดกระแสการแสดงออกทางศิลปด้วยสื่อใหม่ๆ อาทิเช่น สื่อประเภทวัสดุ ศิลปะการจัดวาง วีดีโอ และศิลปะแสดงสด (เพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ต) ศิลปินหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะศิลปินรุ่นหนุ่มรุ่นสาวได้เกิดการรวมตัวกัน ทั้งในแง่ของการพยายามท้าทายสถาบันหลักในวงการศิลปะ หรือในแง่ของการรวมตัวในเชิงอุดมการณ์และในแง่ของการพยายามลดการรวมศูนย์กลางความเจริญของส่วนกลางอย่างกรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น “กลุ่มประติมากรไทย” อันเป็นการรวมตัวของประติมากรในปี 2525 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปิน อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาประติมากรรมทั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยช่างศิลป ที่รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างโอกาสและหาพื้นที่แสดงผลงานที่นอกเหนือจากเวทีการประกวดศิลปกรรมต่างๆ บางกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อสร้างกำลังต่อรองของศิลปินท้องถิ่น [&hellip... Read More


Back to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives