Browsing the "Gallery" Category

INUJIMA

July 24th, 2017 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

บทความโดย อรุณ ภูริทัต จากไฟน์อาร์ทฉบับ 113 ในปี 2008 โครงการศิลปะของทางกลุ่ม Benesse นั้นขยายไปยังเกาะ Inujima ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ เกาะ Naoshima แต่เดิมเกาะแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของ โรงงานสกัดทองแดงซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1909 และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากถึง 5,000 คน ต่อมาเมื่อราคาทองแดงเริ่มตกต่ำ [&hellip


Museum of Contemporary Art Tokyo

June 25th, 2017 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

บทความโดย อรุณ ภูริทัต จากคอลัมน์ Architecture Fine Art Magazine Vol. 13 No. 125 Takahiko Yanagisawa + TAK Architects Inc. สถาปนิกผู้ออกแบบ Museum [&hellip


National Museum of Modern Art, Kyoto

June 22nd, 2017 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

บทความโดย อรุณ ภูริทัต จากคอลัมน์ Architecture Fine Art Magazine Vol. 13 No. 124 National Museum of Modern Art, Kyoto (MOMAK) เป็นหนึ่งในห้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติของญี่ปุ่นโดยในช่วงแรกของการก่อตั้งมีสถานะเป็นสาขาย่อยของ [&hellipBack to Top ↑