Events

Published on March 3rd, 2020 | by Panupong Jitthos

0

เสน่ห์…รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์

“ศิลปะ ดนตรี กีฬา แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้รอยร้าว ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน”

           ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเยาวชนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกันและส่วนใหญ่มาจากอิฐก้อนแรกที่ไม่สมบูรณ์ คือ ครอบครัวที่ไม่สามารถให้พื้นที่ในการเติบโตทางจิตใจ จนนำไปสู่ปัญหาที่ก้าวเข้าสู่อบายมุขนานาประการ หนึ่งบุคคล หนึ่งครูอาจารย์และศิลปินอย่าง ครูเล็ก ภัทราวดี(ภัทราวดี มีชูธน) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่แลเห็นปัญหานี้ ภายใต้ความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษกและบ้านเพชรหึงษ์ชุมชนพระประแดง ด้วยความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงละครเวทีของครูเล็ก หนึ่งในศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) ได้ใช้ทักษะความสมารถในการใช้ศิลปะเข้าไปช่วยเหลือภายใต้กระบวนการแบบ‘ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการบำบัด’(Creative Art Therapy) ที่ได้ศึกษาอย่างจริงจังจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จนนำไปสู่แนวคิดโครงการ เสน่ห์…รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์  ที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม ครอบครัวและศิลปะกับการช่วยสร้างพื้นที่สีขาวที่กำลังขาดแคลนของสังคม 

        เสน่ห์…รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์เป็นการแสดงที่กำกับโดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ร่วมแสดงโดยเยาวชนที่เคยก้าวพลาดและศิลปินมืออาชีพ เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนง อาทิ ศิลปะการแสดง ดนตรี และสเก็ตบอร์ด ที่สำคัญคือการแสดงส่วนหนึ่งแสดงร่วมไปกับการเล่นสเก็ตบอร์ด ศิลปะแขนงต่างๆ ภายในโครงการยังได้รับความร่วมมือจากศิลปินมืออาชีพ อาทิ คุณนรินทร ณ บางช้าง คุณ ช.อ้น ณ บางช้าง คุณจักรินทร์ เพชรวรพล (แชมป์   สเก็ตบอร์ด) นวพรรณ อังอินสมบัติ (นักกีฬาทีมชาติ สเก็ตบอร์ด) ที่ช่วยฝึกฝนน้องๆ เยาวชนที่มีพื้นฐานความชอบทั้งด้านดนตรีและสเก็ตบอร์ดจากบ้านกาญจาภิเษกและบ้านเพชรหึงษ์ ชุมชนพระประแดง จนสามารถแสดงฝีมือในพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเห็นถึงทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีติดตัวมากับเยาวชนและเด็กๆ ที่ประสบปัญหาความคลาดแคลนทั้งภายในและภายนอกว่าพวกเขาก็มีความสามารถไม่ต่างจากคนทั่วไป

ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที และ ภาพยนตร์) ประจำปี 2557 และ ทศวรรษ จันทร์ดาผล (นักแสดงศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก)
ไคล์ ดิลลิงแฮม (Kyle Dillingham) นักไวโอลินชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา

ก่อนที่จะเป็นโครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการบำบัดนั้น ครูเล็กได้ลงพื้นที่ร่วมกับป้ามล ทิชา ณ นคร (บ้านกาญจนาภิเษก) พบปะกับเยาวชนน้องๆ ในบ้านต่างๆ  เพื่อช่วยทั้งทางด้านทักษะการใช้ชีวิต อาทิ ภาษาอังกฤษ การตัดผม สอนทำอาหาร พาทำงานที่อู่ต่อเรือ และสร้างลาน  สเก็ตบอร์ด โดยใช้ระยะเวลานานอยู่พอสมควรในการเข้าไปทำความรู้จักกับพวกเขา จนสามารถสร้างความสัมพันธ์เสมือนครอบครัวและฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีและอื่นๆ จนเกิดเป็นโครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการบำบัดที่ได้รับความสนใจ และเป็นหนึ่งโครงการแบบอย่างที่สามารถเป็นตัวอย่างทางการศึกษาและสร้างโครงการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตามมา

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการคือจัดการแสดงในรูปแบบทัวร์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดตลอดปี 2563 เพื่อสร้างพื้นที่การสื่อสารให้สังคมได้ตระหนักในประเด็นปัญหาครอบครัว และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทั้งนี้โครงการยังได้ทำงานร่วมกับ ไคล์ ดิลลิงแฮม (kyle Dillingham) นักไวโอลินชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาที่เคยร่วมงานด้วย ทั้งยังเป็นศิลปินที่บรรเลงเพลงจากไวโอลินที่แตกหักออกมาได้อย่างไพเราะจนสามารถเล่นออกมาเป็นอัลบั้ม

เก่ง จักรินทร์ เพชรวรพล อดีตนักกีฬาสเก็ตบอร์ด ทีมชาติไทย
นวพรรณ อังอินสมบัติ นักกีฬาทีมชาติสเก็ตบอร์ด

และเมื่อเร็วๆ นี้  ครูเล็กมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังได้เปิดวิกหัวหิน และหัวหินสเก็ตพาร์ค พื้นที่สีขาวแห่งใหม่ พื้นที่หนึ่งในการบ่มเพาะความสามารถเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ และช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นนักสื่อสารที่สะท้อนปัญหาและประเด็นทางสังคมในอนาคต ทั้งยังเป็นพื้นที่สำคัญในการจัดแสดง   เสน่ห์…รอยร้าว คอนเสิร์ตออนทัวร์ ที่จัดแสดงรอบแรกไปเมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หัวหินสเก็ตพาร์คและต่างจังหวัดตลอดปี2563 และรอบที่สองตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ในวันที่  14-15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.thebrokenviolin.com   Facebook: The Broken Violin Project เสน่ห์…รอยร้าว   Line ID: @vichuahin


About the Author

Panupong JitthosBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives