Editor Talk

Published on May 2nd, 2014 | by FAM TEAM

0

Editorial Volume 11 No.111

ประเทศไทยกำลังมีปัญหา ทุกคนต้องตั้งสติคิดถึงส่วนรวมให้มากๆ และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า พวกเราล้วนมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านี้
ดังนั้น มรดกที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานอยู่ในกำมือของเราเอง ช่วยกันคิดนะครับว่าเราควรจะจัดการอย่างไรกับความคิดของตัวเองที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเรามากที่สุด

เคารพผู้อ่านเสมอ
ธวัชชัย สมคง


About the Author

กองบรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท จะเรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันทุกคนก็ใช่ว่าจะถูก บางคนสนใจต้นไม้ บางคนสนใจเรื่องอาหารการกิน บางคนสนใจเรื่องภาพยนตร์ ดนตรี บางคนสนใจเรื่องสุขภาพ โยคะเป็นหลัก บางคนสนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่ถ้าจะให้บอกว่าเราสนใจอะไรร่วมกัน ถ้าตอบว่าเรื่องศิลปะก็คงจะดูประดิษฐ์เกินไป แต่เอาจริงๆ เราก็สนใจเรื่องศิลปะเหมือนกันแหละ เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาก็มีศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งทั้งสิ้นBack to Top ↑