Editor Talk

Published on August 5th, 2019 | by anaras

0

Editorial, Volume 16 No. 133

ราวเดือนพฤษภาคมทุกสองปี กิจกรรมที่ผมต้องทำเป็นประจำคือการเดินทางไปอิตาลีเพื่อชมนิทรรศการในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ“เวนิส เบียนนาเล่” เพื่ออัพเดทข่าวคราวและเทรนด์ของของงานศิลปะร่วมสมัยใหม่ๆ ซึ่งนิตยสารไฟน์อาร์ทก็จะมีฉบับที่เก็บบรรยากาศเวนิส เบียนนาเล่ มาฝากท่านผู้อ่านด้วยเช่นกัน แต่สำหรับปีนี้มีความพิเศษกว่าปีก่อนๆ เล็กน้อย ตรงที่ผมไม่ได้ไปในฐานะผู้ชมอย่างเดียว แต่ยังได้รับมอบหมายให้เป็นภัณฑารักษ์ของนิทรรศการสำหรับศาลาไทย (Thai Pavilion) ในมหกรรมครั้งนี้ด้วย

“โลกยังคงหมุนไป” คือแนวคิดหลักของศาลาไทยในปีนี้ ผมมีความเชื่ออยู่เสมอว่าความแตกต่างคือความงาม อย่างศิลปะไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัย สองอย่างนี้มีความแตกต่างกันมากแน่นอน เมื่อมาอยู่ร่วมกันจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจ โดยส่วนตัวผมมองว่าศิลปะไทยประเพณีมีดีมากพอที่จะไปอยู่บนเวทีโลก แต่ทั้งนี้ก็ต้องผ่านการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยด้วย วัตถุทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้จึงสื่อให้เห็นความเป็นไทยภายใต้วิธีการแสดงออกแบบร่วมสมัย ซึ่งผมได้เลือกศิลปินสามคนมาทำงานร่วมกันในครั้งนี้ รายละเอียดของนิทรรศการสามารถหาอ่านได้จากบทความในเล่ม

เคารพผู้อ่านเสมอ

ธวัชชัย สมคง


About the Author

anarasBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives