Editorial Volume 9 No.91

ผมรู้สึกยินดีที่ประเทศไทยมีการประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 สำหรับผู้ชมอย่างเรามีงานระดับนานาชาติมาให้ดูกันถึงที่ดังนั้นช่วยกันไปดูนะครับยังมีโอกาสถึงปี 2556 ตามสถานที่ต่างๆดังนี้
17 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
10 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอศิลป์สนามจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม
มิถุนายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะผู้จัดงานประสบความสำเร็จอย่างงดงามแทบทุกด้าน แต่ปัญหาที่ยังมีอยู่ก็คือเรื่องเงินทุนที่นำมาใช้ในครั้งนี้ถูกหั่นจนแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย ดีว่าทางผู้จัดงานมีเครือข่ายอยู่บ้างจึงทำให้รอดตัวมาได้ผมในฐานะบรรณาธิการนิตยสาร FINE ART มีความเห็นว่าการประกวดศิลปกรรมนานาชาติน่าจะคงอยู่ในประเทศนี้เพราะเม็ดเงินที่ใช้มันน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่คนไทยจะได้รับผมหวังว่ากลุ่มผู้สนับสนุนจะหันมา
ช่วยกันส่งเสริมให้การประกวดนี้อยู่ต่อไปและถ้ามีเอกชนรายใดสนใจที่จะมาช่วยผมยินดีจะประสานงานให้ครับ
คนไทยจะได้เห็นงานศิลปะดีๆจากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร
ท้ายนี้ผมอยากให้คนไทยออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือผลักดันสิ่งที่ดีๆ ให้อยู่ต่อไปถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยด้วยกำลังทรัพย์ก็พูดให้กำลังใจการกล่าวชื่นชมคนที่ทำดีเป็นสิ่งที่งดงามนะครับ

เคารพผู้อ่านเสมอ
ธวัชชัยสมคง


About the Author

กองบรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท จะเรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันทุกคนก็ใช่ว่าจะถูก บางคนสนใจต้นไม้ บางคนสนใจเรื่องอาหารการกิน บางคนสนใจเรื่องภาพยนตร์ ดนตรี บางคนสนใจเรื่องสุขภาพ โยคะเป็นหลัก บางคนสนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่ถ้าจะให้บอกว่าเราสนใจอะไรร่วมกัน ถ้าตอบว่าเรื่องศิลปะก็คงจะดูประดิษฐ์เกินไป แต่เอาจริงๆ เราก็สนใจเรื่องศิลปะเหมือนกันแหละ เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาก็มีศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งทั้งสิ้นBack to Top ↑