Editorial Volume 9 No.93

ในที่สุดสมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทยก็เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งศิลปินนักสะสมงานศิลปะผู้ประกอบการธุรกิจทางศิลปะนักวิชาการรวมถึงผู้สร้างสรรค์ด้านหัตถศิลป์ช่วยกันผลักดัน
อย่างเต็มที่โดยมีคุณปริศนาพงศ์ทัดศิริกุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหนุนแบบสุดแรงโดยสมาคมสภาเครือข่าย
ศิลปะประเทศไทยจะประชุมและระดมข้อคิดเห็นแยกเป็นกลุ่มๆเพื่อเก็บข้อมูลถึงความต้องการเฉพาะกลุ่ม
ให้ละเอียดก่อนไปเขียนเป็นพันธกิจเช่นกลุ่มนักสะสมงานศิลปินผู้ประกอบการธุรกิจทางศิลปะหรือนักวิชาการทางศิลปะต้องการอะไรอะไรคือข้อจำกัดและต้องการให้รัฐช่วยอะไรบ้างจริงแล้วความคิดแรกอยากทำเป็นสภาเครือข่ายศิลปะแต่สภาต้องใช้เวลานาน 3-4 ปีเราจึงเริ่มจากสมาคมเพื่อผลักดันให้เป็นสภาในโอกาสต่อไป
แต่ลักษณะงานทุกอย่างจะทำในกรอบที่จะเติบโตไปเป็นสภาฟังอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าสมาคมกับ
สภามันต่างกันอย่างไรสมาคมใครไปจดจัดตั้งก็ได้แต่สภาฝ่ายรัฐต้องออกเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นสมาคม
สภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทยจะทำงานคู่กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผลักดันจนกว่าจะเป็นสภาให้จงได้
วงการศิลปะในประเทศไทยจะได้อะไรจากสมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทยผมต้องใช้คำว่าไม่เกิน
5 ปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะสมาคมจะทำงานเชิงนโยบายเป็นหลักเพื่อรักษาประโยชน์ที่เป็นภาพรวมของวงการศิลปะเช่นหาทางส่งเสริมช่วยเหลือศิลปินและกลุ่มแกลเลอรีให้เข้มแข็งเพื่อเปิดรับอาเซียน
ที่กำลังจะมาถึงเช่นต่อรองกับกรมศุลกากรในการนำเข้าส่งออกศิลปะเพื่อให้ได้รับความสะดวกสอดคล้อง
กับความเป็นจริงหามาตรการผลักดันให้อุปกรณ์ศิลปะเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาภาษี 0% รับรองมาตรฐาน
ของงานศิลปะข้อสำคัญคือสมาคมจะทำหน้าที่ต่อรองกับรัฐเพื่อประโยชน์ของวงการนอกจากนี้เราจะเชื่อม
ต่อและยกระดับงานหัตถศิลป์ให้สูงขึ้นโดยใช้วิธีคิดและจัดการทางศิลปะเข้ามาช่วยตอนนี้พวกเราแค่อยู่เฉยๆและรอเพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกด้านเพราะมันจะทำให้วงการศิลปะไทยเฟื่องฟูแบบสุดๆซึ่งผมคิดว่าทุกคนอยากจะเห็น

เคารพผู้อ่านเสมอ
ธวัชชัยสมคง


About the Author

กองบรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท จะเรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันทุกคนก็ใช่ว่าจะถูก บางคนสนใจต้นไม้ บางคนสนใจเรื่องอาหารการกิน บางคนสนใจเรื่องภาพยนตร์ ดนตรี บางคนสนใจเรื่องสุขภาพ โยคะเป็นหลัก บางคนสนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่ถ้าจะให้บอกว่าเราสนใจอะไรร่วมกัน ถ้าตอบว่าเรื่องศิลปะก็คงจะดูประดิษฐ์เกินไป แต่เอาจริงๆ เราก็สนใจเรื่องศิลปะเหมือนกันแหละ เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาก็มีศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งทั้งสิ้นBack to Top ↑