Editorial Volume 9 No.90

สงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผมมีโอกาสนั่งทำงานแบบยาวๆเนื่องจากผมไม่ชอบเล่นน้ำในขณะที่อากาศร้อนเพราะร่างกายไม่แข็งแรงและมักจะเป็นไข้เทศกาลนี้จึงได้แต่อาศัยดูสถานการณ์ทาง TV เป็นหลักซึ่งผมก็คิดว่าเทศกาลสงกรานต์ต้องพัฒนารูปแบบและภาครัฐต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสิ่งที่ดีอยู่แล้วน่าจะส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นการเล่นน้ำสงกรานต์ตอนกลางคืนที่ถนนสีลม ตรงนี้ต้องระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายว่าควรจะเสริมกิจกรรมในรูปแบบไหน จึงจะเหมาะสมอาจต้องแบ่งเป็นกิจกรรมบันเทิงซัก 60-70% ที่เหลือน่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมหรือกิจกรรมบันเทิงสำหรับครอบครัวที่อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ได้อาทิเช่นการจัดแข่งขันที่เกี่ยวกับปืนฉีดน้ำการแข่งขันดื่มน้ำเปล่ากิจกรรมที่ดูเหมือนไร้สาระพวกนี้บางทีอาจได้รับความนิยมอย่างไร้สาเหตุ หรือคิดอะไรไม่ออกก็จัดประกวดประชันพวกโขนหรือหมอรำร่วมสมัยอะไรทำนองนั้นก็ไม่เลวนะเพราะชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสเห็นความงดงามของวัฒนธรรมไทยที่เราสอดแทรกเข้าไป และเมื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนแล้วจึงทำเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดที่สำคัญๆตามภูมิภาคทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นหลักใหญ่เพื่อที่เราจะได้มีเทศกาลสงกรานต์ที่มีเอกลักษณ์ในทุกภาคแถมอีกนิดถ้าเพิ่มอีก 1 วันหลังสงกรานต์โดยรัฐบาลประกาศให้เป็นวันเมืองสะอาดถือโอกาสล้างบ้านล้างเมืองไปในตัวก็น่าจะดีครับ

เอาเรื่องของพวกเราบ้างนะครับมีคนโทรติดต่อสอบถามที่อยู่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MoCA) มาเยอะมากผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดังนี้ครับ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art)
ที่อยู่ 499/50 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทร.02-9531005-7 หรือที่
www.mocabangkok.comเปิดวันอังคาร-อาทิตย์เวลา 10.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์)
อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 180บาท นักเรียน /นักศึกษา (แสดงบัตร) 80 บาท
อัตราค่าเข้าชมพิเศษ (ครอบครัว)
ผู้ใหญ่ 1 + นักเรียน/นักศึกษา 1 คน 180 บาท
ผู้ใหญ่ 2 + นักเรียน/นักศึกษาไม่เกิน 3 คน 360 บาท
บุคคลที่เข้าชมฟรี
เด็กอายุต่ำว่า 15 ปี, พระภิกษุ,สามเณร, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้พิการทุพพลภาพ

เคารพผู้อ่านเสมอ
ธวัชชัยสมคง


About the Author

Avatar

กองบรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท จะเรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันทุกคนก็ใช่ว่าจะถูก บางคนสนใจต้นไม้ บางคนสนใจเรื่องอาหารการกิน บางคนสนใจเรื่องภาพยนตร์ ดนตรี บางคนสนใจเรื่องสุขภาพ โยคะเป็นหลัก บางคนสนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่ถ้าจะให้บอกว่าเราสนใจอะไรร่วมกัน ถ้าตอบว่าเรื่องศิลปะก็คงจะดูประดิษฐ์เกินไป แต่เอาจริงๆ เราก็สนใจเรื่องศิลปะเหมือนกันแหละ เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาก็มีศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งทั้งสิ้นBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives