Editor Talk no image

Published on November 15th, 2012 | by FAM TEAM

0

Editorial Volume 9 No.96

นิตยสาร FINE ART มีความจำเป็นต้องขึ้นราคาจาก 150 บาท เป็น 200 บาทผมพยายามตรึงราคานี้มาหลายปีแล้ว เมื่อก่อนราคานิตยสาร FINE ART เท่ากับ ASIAN ART NEWS แต่วันนี้เขาไป 300 กว่าบาทแล้ว เรายังอยู่ที่ 150 บาทเท่าเดิม ขณะที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นปีละ 10% จากอัตราเงินเดือนของพนักงานและต้นทุนในการผลิต เมื่อก่อนผมเคยพูดว่านิตยสาร FINE ART จะเป็นนิตยสารเล่มแรกที่ลดราคาเมื่อเราสามารถอยู่ได้ แต่เราก็ไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ซึ่งผมหวังว่าเราจะสามารถรักษาสถานะของเราไว้ได้และแน่นอนครับ สำหรับนิตยสาร FINE ART ฉบับย้อนหลังทุกเล่มต้องขายที่ 200 บาทหมด ยกเว้นเล่มที่ 1-20 สำหรับสมาชิกจะปรับเป็นปีละ 2000 บาทผมในฐานะผู้บริหารจำเป็นต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ และหวังว่าผู้อ่านจะสนับสนุนพวกเราอย่างที่เคยกรุณามาตลอดนะครับ ราคาคงจะเริ่มปรับในฉบับที่ 98 ประจำเดือนมกราคม 2556 จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

เคารพผู้อ่านเสมอ
ธวัชชัย สมคง


About the Author

Avatar

กองบรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท จะเรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันทุกคนก็ใช่ว่าจะถูก บางคนสนใจต้นไม้ บางคนสนใจเรื่องอาหารการกิน บางคนสนใจเรื่องภาพยนตร์ ดนตรี บางคนสนใจเรื่องสุขภาพ โยคะเป็นหลัก บางคนสนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่ถ้าจะให้บอกว่าเราสนใจอะไรร่วมกัน ถ้าตอบว่าเรื่องศิลปะก็คงจะดูประดิษฐ์เกินไป แต่เอาจริงๆ เราก็สนใจเรื่องศิลปะเหมือนกันแหละ เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาก็มีศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งทั้งสิ้นBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives