News

Published on December 16th, 2013 | by FAM TEAM

0

โครงการศิลปินในพำนัก Eating and Having Fun Residency Program

 <Eating and Having Fun> Residency Program
โครงการศิลปินในพำนัก ณ Mite-Ugro Art Center เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้
นิตยสารไฟน์อาร์ท และ Mite-Ugro Art Center มอบทุนสำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษา
ผู้สนใจเดินทางไปปฏิบัติงานสร้างสรรค์และพำนักในประเทศเกาหลีใต้
ภายใต้โครงการ <Eating and Having Fun>
ณ Mite-Ugro เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้

กำหนดส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมด ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

Download : รายละเอียดกิจกรรม ใบสมัครโครงการ

Mite-Ugro Art Center เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลเกาหลี มีวัตถุประสงค์ในการเปิดพื้นที่ทางศิลปะให้แก่นักสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ศิลปินและภัณฑารักษ์นานาชาติ ได้ร่วมเดินทางมาพำนักเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรม เปิดเวทีเสวนา หรือทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคมศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ พื้นที่ภายในอาร์ตเซ็นเตอร์ได้แบ่งออกเป็นที่พักและสตูดิโอทำงานของศิลปิน มีห้องสมุด คาเฟ่ และร้านอาหารเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Mite-Ugro Art Center ตั้งอยู่ในย่านตลาดเก่า ใจกลางเมืองกวางจู ที่น่าสนใจคือ เมืองกวางจู ได้รับเลือกจากรัฐบาลเกาหลีให้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ กวางจู เบียนนาเล่ (Gwanju Biennale) รวมไปถึงเป็นที่ตั้งของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (Asia Culture Hall)

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 นิตยสารไฟน์อาร์ท ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ในฐานะนิตยสารศิลปะของประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบประสบการณ์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศเกาหลีเพื่อปฏิบัติงานสร้างสรรค์ อันจะนำมาซึ่งการเปิดโลกทัศน์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการปฏิบัติงานสร้างสรรค์สามารถส่งใบสมัคร และเอกสารเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน (Proposal) ความยาวไม่ต่ำกว่า 2 หน้าแต่ไม่เกิน 10 หน้า A4 อธิบายถึงแผนงานที่ต้องการทำระหว่างการพำนัก โดยระบุระยะเวลาในการพำนัก กระบวนการทำงาน และลักษณะเนื้อหางานสร้างสรรค์ พร้อมส่งผลงานหรือกิจกรรมที่ผ่านมาของผู้สมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 2 ทุน
ทุนสำหรับนักศึกษา จำนวน 3 ทุน

*หมายเหตุ จำนวนทุนอาจเพิ่มตามความเหมาะสม

คณะกรรมการ
นายธวัชชัย สมคง บรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท
Mr.Seungki Cho ผู้อำนวยการ Mite-Ugro Art Center
นายชล เจนประภาพันธ์ ภัณฑารักษ์ นำทอง แกลเลอรี

 

 


About the Author

Avatar

กองบรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท จะเรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันทุกคนก็ใช่ว่าจะถูก บางคนสนใจต้นไม้ บางคนสนใจเรื่องอาหารการกิน บางคนสนใจเรื่องภาพยนตร์ ดนตรี บางคนสนใจเรื่องสุขภาพ โยคะเป็นหลัก บางคนสนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่ถ้าจะให้บอกว่าเราสนใจอะไรร่วมกัน ถ้าตอบว่าเรื่องศิลปะก็คงจะดูประดิษฐ์เกินไป แต่เอาจริงๆ เราก็สนใจเรื่องศิลปะเหมือนกันแหละ เพราะทุกอย่างที่กล่าวมาก็มีศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งทั้งสิ้นBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives