Events

Published on October 19th, 2018 | by Nina NTK

0

“The Greatest Happiness” จิตรกรรมแห่งความสุขโดยกลุ่มทักษิณาวรรต

“The Greatest Happiness”
By Thaksinawat Philoart Group
at O.P. Place Shopping Plaza
Oct. 9 – Nov. 30, 2018

ภาพบรรยากาศห้องจัดแสดงนิทรรศการ Greatest Happiness โดยกลุ่มทักษิณาวรรต บริเวณชั้น 2 ของศูนย์การค้า O.P. Place Shopping Plaza

“หากเรามองว่าความสุขคือความดีชนิดหนึ่งและเรามอบความสุขให้กับคนอื่นๆ นั่นหมายถึงการที่เราทำความดีให้กับคนอื่นๆ ด้วย” นี่คือคำพูดของธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ ประธานและภัณฑารักษ์ในนิทรรศการ ‘Greatest Happiness’ ของกลุ่มทักษิณาวรรตที่จัดขึ้นครั้งที่ 5 นี้ ซึ่งกำลังมอบความสุขให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มทักษิณาวรรต ณ ชั้น 2 ของศูนย์การค้า O.P. Place  โดยเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 นี้ กลุ่มทักษิณาวรรตคือกลุ่มผู้ทำงานศิลปินหลากหลายแขนงโดยเฉพาะงานจิตรกรรมแบบพุทธศิลป์ร่วมสมัย ซึ่งจัดแสดงผลงานมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2005 เป็นต้นมาและห่างหายไปในช่วงเวลาหนึ่ง การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ในรอบหลายปี จึงเสมือนเป็นการกลับมาทักทายผู้ชมอีกครั้งด้วยการใช้เนื้อหาที่มีความหลากหลายมากขึ้นและสร้างสรรค์ผลงานจากการตีความถึงความสุขในมุมมองที่แตกต่างกันของศิลปินแต่ละคนโดยใช้ระยะเวลาในการผลิตผลงานเพียง 1 เดือน

ภาพบรรยากาศห้องจัดแสดงผลงานจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ร่วมสมัยกลุ่มทักษิณาวรรต

การกลับมาอีกครั้งในการสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มของกลุ่มทักษิณาวรรตประกอบไปด้วยสมาชิกที่หลากหลายซึ่งมีทั้งสมาชิกเก่า-ใหม่หลายท่าน อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ชัชวาล รอดคลองตัน เอกสิทธิ์ จิรัต ติกานนท์ วาสนา สีสัง กฤษณะ ชวนคุณากร สุพร แก้วดา เรืองฤทธิ์ ไหมพรม ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง และธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานและภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยพวกเขามีมุมมองที่ให้นิยามความหมายและคุณค่าของความสุขที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการดึงความสุขจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวและสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของสมาชิกกลุ่ม รวมไปถึงเรื่องราวส่วนตัว และการดำรงชีวิตแบบกสิกรรม

ผลงาน ‘เลขมงคลยามค่ำคืน หมายเลข 3’ โดย ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ สีเทคนิคอะคริลิกบนผ้าใบ

ผลงานศิลปะจัดวาง ‘Please give me a good number’ โดย ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์

ผลงานศิลปะจัดวาง ‘Please give me a good number’ โดย ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์

เช่น ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ ได้ตีความถึงความสุขของเขาจากการขุดหวยเมื่อเห็นตัวเลขปรากฏและการเซียมซีเพื่อเสี่ยงทายโชค ในขณะที่กฤษณะ ชวนคุณากร ตีความถึงความสุขจากสัญลักษณ์ของไฟเขียวในการจราจรอันคับคั่งบนท้องถนน ชัชวาล รอดคลองตัน ตีความถึงความสุขจากการรับชมภาพยนตร์ด้วยแผ่นซีดี ผลงานของชัชวาลจึงใช้แผ่นซีดีที่ได้รับมาจากเพื่อนๆ ของเขานำมาขีดเขียนเป็นลวดลายต่างๆ วาสนา สีสัง ย้อนกลับไปนึกถึงความสุขในวัยเด็ก กับการเรียนหนังสือ การพับกระดาษ และความสดใสของเด็กๆ จึงจัดแสดงผลงานจัดวางด้วยการใช้โต๊ะ เก้าอี้ และพับกระดาษเป็นสีสันสดใส เช่นเดียวกับ เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์ ที่นึกถึงความสุขในวัยเด็กเวลาที่คุณแม่ของเขาทอดไข่หอมๆ ผลงานของเอกสิทธิ์ จึงแสดงเป็นผลงานจัดวางที่มีจานไข่ที่โดดเด่น

ผลงาน ‘ตอกไข่’ โดย เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์

ผลงาน ‘สีสันในวัยเยาว์’ โดยวาสนา สีสัง

ผลงาน ‘มงคล 108/2018’ โดย ชัชวาล รอดคลองตัน

 

ผลงาน ‘แม่’ (12 ชิ้น) โดย ชัชวาล รอดคลองตัน

นอกจากการบรรยายถึงความสุขในแง่ของเรื่องราวส่วนตัวแล้ว ผลงานอื่นๆ ยังสอดแทรกการบันทึกภาพความทรงจำของประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตของศิลปินด้วย เช่น สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพวาดของผลผลิต ‘ข้าว’ จากการกสิกรรมซึ่งสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบยั่งยืนของความเป็นชนบท การมีชีวิตอยู่แบบพอเพียง สิ่งเหล่านี้จึงนำมาซึ่งความสุขและความพอใจในสิ่งที่ตนมี รวมถึงผลงานของทรงฤทธิ์ เหมือยพรมที่ใช้เทคนิคปูนปั้นนูนต่ำบันทึกภาพกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน และแต่งแต้มสีสันด้วยจิตรกรรมแบบสิมอีสานที่มักเขียนอยู่ด้านนออกของผนังโบสถ์ 3 สี คือ ดำ น้ำเงิน และแดง

ผลงาน ‘กวนข้าวทิพย์’ โดย รศ. ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เทคนิคสีอะคริลิคบนไม้

 

ผลงาน ‘เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข’ โดย รศ. ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เทคนิคสีอะคริลิคบนไม้

 

ผลงาน ‘ม่วนชื่น’ โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม เทคนิคปั้นปูนสดผสมกับสีอะคริลิค

 

ผลงาน ‘ม่วนชื่น’ โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม เทคนิคปั้นปูนสดผสมกับสีอะคริลิค

นอกจากผลงานเหล่านี้ที่จัดแสดงในนิทรรศการ Greatest Happiness แล้ว ในพื้นที่เดียวกันของชั้น 2 ของศูนย์การค้า O.P. Place ยังมีการแสดงผลงานในครั้งก่อนๆ ของกลุ่มทักษิณาวรรตประกอบด้วย เมื่อผู้ชมเข้ามาสัมผัสกับนิทรรศการ ผู้ชมจึงไม่ได้ชื่นชมเฉพาะนิทรรศการครั้งใหม่นี้เท่านั้น แต่ผู้ชมจะได้ย้อนกลับไปเพื่อมองดูผลงานครั้งเก่าของศิลปินพร้อมกับชื่นชมในความสวยงามของลายเส้นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินกลุ่มนี้ นิทรรศการ Greatest Happiness ยังคงทำงานศิลปะที่มีเนื้อหาสอดแทรกเป็นปริศนาธรรมในเชิงพุทธศิลป์ไม่ได้จางหายไปไหนแต่กลับเพิ่มความเข้มข้นของการตีค่าของความดี ให้ใกล้ตัวมากขึ้นด้วยการมองเห็นถึงความสุขที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน

ผลงาน ‘สัญลักษณ์แห่งความสุขของคนเมือง’ โดย กฤษณะ ชวนคุณากร เทคนิคสีอะคริลิคบนกระดาษ

ผลงาน ‘เทพนิยายล็อตเตอร์รี่ไทย’ โดย กฤษณะ ชวนคุณากร เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ


About the Author

Nina NTK

นักเขียนอิสระBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives