Events

Published on November 1st, 2019 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

0

They Talk by Dusadee Huntrakul

จากความคิดพื้นฐานที่อยากมีงานศิลปะไว้ตกแต่งบ้านตัวเอง งานศิลปะที่สวยงามในแบบของเรา ให้แง่มุมทางความคิดที่เราต้องการที่จะเจอมันทุกวัน สู่การเลือกเรียนศิลปะและกลายเป็นศิลปิน ดุษฎี ฮันตระกูล เลือกเส้นทางการเป็นศิลปินด้วยความต้องการง่ายๆ ขยับขยายออกไปสู่การแลกเปลี่ยนผลงานกับเพื่อน มาในปีนี้เขากลับมาแลกเปลี่ยนอีกครั้ง แต่ในรอบนี้บุคคลที่เขาแลกเปลี่ยนด้วยคือคนที่จุดประกายให้เขาสร้างสิ่งใหม่ ลูกชายตัวน้อย สมาชิกใหม่ของครอบครัว ผู้ที่นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง

They Talk คือการพูดคุยกันของพวกเขา พ่อสอนลูก พ่ออยากบอกลูก พ่อต้องการสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมให้ลูก การสื่อสารเริ่มต้นจากวันนี้ เป็นการสื่อสารที่ต้องรอผลในอนาคตว่าลูกจะตอบแทนกลับมามากน้อยแค่ไหน การแลกเปลี่ยนทางเดียวเริ่มต้นขึ้นกับบรรยากาศของห้องนิทรรศการสี่เหลี่ยมสีขาว ที่เล่นกับแสงแดดจากภายนอกที่ส่องเข้ามาให้เราเห็นพื้นที่และวัตถุจัดแสดง

ห้องสี่เหลี่ยมถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้น งานนิทรรศการครั้งนี้เราจะไม่ได้เห็นเฟรมแขวนบนผนัง หรือวัตถุจัดแสดงรูปทรงแปลกตากลางห้องนิทรรศการ แต่จะพบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้รูปทรงเรียบง่ายที่ดัดแปลงทั้งแขวนติดตั้งบนผนังและวางบนพื้น เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเป็นสิ่งคุ้นเคยที่เราสามารถพบเห็นได้ในบ้านเรือนหรือสถานที่ทั่วไป เมื่อครั้งเห็นไม้อัด ไม้แปรรูปทำให้นึกไปถึงชั้นวางของที่บ้าน โต๊ะเครื่องแป้งของแม่ ตู้เสื้อผ้าใบใหม่ เรื่อยไปถึงโต๊ะนักเรียนตามโรงเรียนที่มักทำมาจากไม้อัดประเภทนี้ นิทรรศการนี้ไม่ได้มีเพียงหุ่นเซรามิกที่เล่าเรื่องเท่านั้น แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นตัวชูเรื่องของเซรามิกให้ขึ้นมาถึงระดับสายตาของผู้ชมก็กำลังสื่อสารบางอย่างกับเราเช่นกัน

They are Talking.
Photo by BANGKOK CITYCITY GALLERY

เฟอร์นิเจอร์ไม้เหล่านี้หากสังเกตดีดีจะพบว่า กว่า 20 ชิ้นที่ปรากฎอยู่ในห้องจัดแสดงมาจากเฟอร์นิเจอร์แค่ 2 แบบเท่านั้น หลักความน่าจะเป็นที่เราเรียนมาตอนเด็กๆ ถูกนำมาคำนวนเมื่อนำเฟอร์นิเจอร์สองชิ้นมารวมกันสร้างรูปแบบต่างๆ ได้มากกว่าที่รูปทรงหลักของมันทำงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่คงไว้ซึ่งรูปทรงไปตามบริบทของพื้นที่ หน้าที่ และสิ่งที่ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างรูปปั้นเซรามิก ถือเป็นการปรับตัวขั้นพื้นฐานที่เราพบเห็นได้ตามสังคมที่มีการวิวัฒน์และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อนาทีก่อนเรายังใช่มันวางวัตถุกับพื้น นาทีถัดมาเราต้องการจัดแสดงแบบชั้นลอยตัดผนัง สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ความหมายของสิ่งหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการและการนิยามของเรา ดังเช่นผลงานหลักในนิทรรศการครั้งนี้ เซรามิกรูปทรงแปลกพร้อมความหมายที่เราไม่เคยเห็นที่ไหน

ต้อนรับเราด้วยรูปปั้นที่อ้างแขนคล้ายต้องการให้เราพุ่งเข้าไปกอดอย่าง The past is now and the future again will pass like yesterday, so anywhere you want to go you can go through me. ที่เหมือนจะมาเฉลยให้เราฟังตั้งแต่ทางเข้าว่าเรื่องราวที่แต่ละชิ้นกำลังเล่านั้นบอกถึงอะไร ความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดั่งเช่นหน้าที่ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่กล่าวไปข้างต้น สามารถเกิดได้กับทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ ทั้งสิ่งรูปธรรม และนามธรรม เรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีความเข้าใจและยอมรับในความเปลี่ยนแปลงนั้น ถัดเข้ามากับผลงาน ที่รูปลักษณ์คล้ายสนามเด็กเล่นกลางป่าของเด็ก Basic education is biochemistry and how it relates to lives. ที่กำลังเล่าบอกเราว่าการศึกษาที่ดีที่สุดควรเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่เล็กที่สุด ธรรมชาติคือห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ ก่อนที่จะสอนให้เด็กรู้จักการคิดเลขหรือทำโมเดล ควรสอนให้รู้สิ่งพื้นฐานที่มีอยู่ในธรรมชาติที่จัดอยู่กับพวกเขาไปตลอดอายุขัย อยู่กับพวกเขานานกว่าพวกเราหรือสิ่งไหนๆ การเข้าใจในธรรมชาติก่อให้เกิดเรื่องราวต่อไป

Possible monument for Southeast Asia Clean Water Management
Photo by BANGKOK CITYCITY GALLERY

Possible monument for Southeast Asia Clean Water Management. และ Possible monument for Southeast Asia Clean Air. รูปทรงของผลงานทั้งสองชิ้นมีความคล้ายครึ่งกันคือ กางแขนเปิดรับ ซึ่งในที่นี้การจัดการน้ำและอากาศกำลังอ้าแขนเปิดรับความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ ดุษฎีสร้างผลงานทั้งสองชิ้นเพียงเพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องใกล้ตัวที่เรามองข้าม จะดีแค่ไหนถ้าโลกในอนาคตของลูกเราจะมีน้ำและอากาศที่บริสุทธิ์ แม้คนรุ่นเราอาจจะอยู่ไม่ทันความบริสุทธิ์นั้น แต่คนรุ่นหลังที่อาจเป็นลูก หลาน หรือคนอื่นๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รู้จักกับความบริสุทธิ์เหล่านั้น และจะรู้จักได้ไวขึ้นหากการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้

Listening in on a conversation between a woman and a wolf and their river.
Photo by BANGKOK CITYCIT GALLERY

นอกจากการศึกษาที่ต้องการพื้นฐานจากการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติแล้ว การรับฟังเสียงของธรรมชาติก็เป็นสิ่งจำเป็น Listening in on a conversation between a woman and a wolf and their river. การเงี่ยหูฟังบทสนธนาระหว่างหญิงสาว หมาป่าและแม่น้ำของพวกเขา คน สัตว์ และธรรมชาติ สามสิ่งที่ไม่อาจสื่อสารกันเป็นภาษาเดียวกันได้ในโลกของความเป็นจริง กลับกำลังสื่อสารกันในโลกสมมติที่ดุษฎีสร้างขึ้นมาและให้คำนิยามกำกับไว้ สามสิ่งที่อยู่รวมกันแต่ไม่เคยแม้กระทั่งจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งสามถูกแบ่งแยกจากความแตกต่าง และถูกเพิกเฉยจากโลกที่กำลังวิวัฒน์ไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ความหลงลืมที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความเคยชิน ก่อร่างเป็นมลพิษที่ห่อหุ้มโลกที่เราอาศัยอยู่

นอกจากเรื่องธรรมชาติและการอยู่รวมกันกับธรรมชาติที่ดุษฎีต้องการสอนแก่ลูก และบอกแก่โลกแล้ว เรื่องเพศและความแตกต่างก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเล็งเห็น เพศเป็นเรื่องที่ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องลับ น่ารังเกียจหากพูดออกมาในที่สาธารณะทั้งในเรื่องเพศสภาพ และเพศสัมพันธ์ The key to regenerative energy. สิ่งนี้คือกุญแจสำคัญแห่งการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ อนุสาวรีย์รูปอวัยวะเพศที่มีมากกว่าหนึ่ง ความแตกต่างถูกกลบทิ้งลงใต้คำว่าศีลธรรม ค่านิยม จารีตที่สังคมควรดำรงไว้ เรื่องธรรมดาอย่างเพศถูกทำให้เป็นเรื่องลับ การหลีกเลี่ยงการอธิบายที่ชัดเจนและถูกต้องเมื่อมีเด็กเอ่ยถามเรื่องดังกล่าว สิ่งเหล่านี้ก่อร่างกลายเป็นความเชื่อที่ผิดและนำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกปกปิด ความอายที่จะเอ่ยถามส่งปัญหาประชากรล้นโลก ที่เป็นต้นตอของปัญหาต่างๆ อีกมากมาย การปิดกั้นทางเพศสภาพ ที่จำกัดเฉพาะชายและหญิง การกดขี่ การกีดกัน สร้างกำแพงปัญหาที่กลายเป็นเรื่องรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ประเด็นเรื่องเพศยังถูกนำเสนอผ่านหนังสือนิทานอีกหนึ่งเล่มที่ดุษฎีร่วมกันเขียนและวาดภาพประกอบกับครอบครัวของเขา ในชื่อเรื่อง Grandma, I want a penis. เด็กสาวที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยพี่ชาย วันหนึ่งพี่ชายของตัวเองเริ่มเล่นกันโดยนำอวัยวะเพศมาใช้แทนดาบ ความที่อยากเล่นกับพี่ชายเธอจึงเดินไปบอกคุณย่าของเธอว่า เธอต้องการดาบแบบนั้นด้วย ย่าของเธอตอบกลับไปว่า เดี๋ยวย่าซื้อมาให้นะ หลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อย่ากลับมาจากตลาดเธอเฝ้าถามทุกครั้งว่า คุณย่าซื้อมาหรือยังคะ และย่าของเธอก็ตอบกลับด้วยเหตุผลมากมายว่า วันนี้ดาบไม่สวย วันนี้ดาบหมดแล้ว วันแล้ววันเล่าจนเวลาผ่านไปพี่ชายเติบโตขึ้นและเลิกเล่นฟันดาบไปในที่สุด จนโตขึ้นเธอถึงได้รู้ว่าดาบนั้นเป็นดาบที่เธอไม่มีวันมี และไม่สามารถซื้อหาได้จากตลาดดังที่คุณย่าของเธอได้ให้สัญญา

The key to regenerative energy
Photo by BANGKOK CITYCITY GALLERY

สุดท้ายแล้วเราอาจได้บทสรุปของเรื่องราวจากงานสองชิ้นที่ตั้งประจันหน้าอยู่คนละฝั่งห้องอย่าง For future farmers, may you see the deepest blue. เหล่าชาวนาชาวไร่ในอนาคตที่ถูกเรียกให้มองย้อนกลับไปยังอดีตผ่านดินที่เป็นวัสดุตั้งต้นในการกำเนิด ที่ดุษฎีนำดินเผาจากบ้านเชียงมาเป็นเครื่องย้อนเวลา กับ A girl looking out into her future with two spirits. เด็กหญิงที่กำลังมองออกไปในอนาคตกับจิตวิญญาณทั้งสองดวงของเธอ จิตวิญญาณแห่งโลกสมัยใหม่ และจิตวิญญาณจากธรรมชาติ ที่ช่วยโอบอุ้มการเดินทางของเธอ การย้อนสำรวจอดีต ให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติ คือจุดเริ่มต้นของอนาคตที่ยั่งยืนที่ดุษฎีต้องการสร้างเพื่อชีวิตที่ดีของลูกชายตัวน้อยที่กำลังเติบโต


About the Author

Chalotorn Anchaleesahakorn

ชอบเดินทาง เขียนได้บ้าง ดื่มได้เยอะกว่าBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives