Events

Published on June 14th, 2016 | by Chalotorn Anchaleesahakorn

0

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศ.วิโชค มุกดามณี

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ประจำปี พ.ศ. 2559

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปี พ.ศ. 2555

Iณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ 3 – 30 มิถุนายน 2559

TEXT: Pinko

DSCF7571

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของศิลปินสู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในงานศิลปะ โดยคณะกรรมการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ทำการคัดเลือกศิลปินปีละ 1 ท่าน โดยในปี 2558 และปี 2557 ได้คัดเลือก อาจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ และอาจารย์ทวี รัชนีกร ให้ได้รับรางวัลดังกล่าวตามลำดับ ในปีนี้ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. 2555 ได้รับการเชิดชูเกียรติและนำผลงานศิลปกรรมสื่อผสมในเชิงสร้างสรรค์มาจัดแสดง

หากมองย้อนกลับไปจะพบว่าตลอดระยะเวลานานกว่า 40 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ปรDSCF7524ะติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) ผลงานของอ.วิโชคมีทั้งรูปแบบนามธรรมและกึ่งนามธรรม โดยพัฒนาเริ่มต้นมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงของมนุษย์ สิ่งของและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว จากนั้นได้ผสมผสานรูปแบบต่างๆ เข้ากับมุมมองของศิลปินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และค่านิยมของสังคม ผลงานบางครั้งสะท้อน วิพากษ์วิจารณ์สังคมภายนอก ในเรื่องของสภาพแวดล้อม ความรุนแรง ความเสื่อมโทรม สงคราม บางครั้งย้อนกลับมาสะท้อนวิเคราะห์ติดตามความรู้สึกภายในจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ครอบครัว ศาสนาและปรัชญา ประสบการณ์ที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้ผลงานของศิลปินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง จะพบว่าช่วงเวลา 2 – 3 ปีอ.วิโชคได้สร้างสรรค์งานและจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง

DSCF7542นิทรรศการครั้งนี้เป็นกานำผลงานที่สร้างขึ้นในช่วง 2553 – 2559 ในรูปแบบของงานจิตรกรรมสื่อผสม และงานสื่อผสมในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางไปศึกษางานศิลปวัฒนธรรมจกประเทศต่างๆ ความประทับใจและสะเทือนใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อได้เห็นสถานที่ วิถีชีวิต เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ความเจริญและความถดถอย ผลงานส่วนใหญ่จึงตอกย้ำเรื่องการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งคำถามว่าคนเราอยู่ได้เพราะสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นแล้วการดำรงอยู่ของเราเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ วัสดุที่นำมาใช้สร้างงานส่วนใหญ่เป็นของที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนฝูง หลายชิ้นไม่ก่อประโยชน์ให้แก่เจ้าของ แต่เมื่อศิลปินได้รับมากลับนำสิ่งที่เจ้าของคิดมาตั้งเป็นโจทย์ต่อว่า สิ่งของไร้ประโยชน์เหล่านี้สามารถนำมาต่อ ยอดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ก่อประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างไรDSCF7541

‘ความบันดาลใจจากเรื่องราวเมืองฮิโรชิมา’ คือหนึ่งในผลงานของอ.วิโชคที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งไปเยือนเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เมืองที่ยังได้รับผลกระทบตกค้างจากระเบิดนิวเคลียร์เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแม้เวลาจะผ่านเลยมาหลายสิบปีแล้ว แต่ความเสียหายยังคงตกค้างอยู่ทั้งที่สามารถพบเห็นได้และไม่ได้ ในชั้นดิน อากาศและสิ่งมีชีวิตที่เติบโตมาในช่วงที่เกิดสงครามต่างได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ศิลปินต้องการสื่อให้เห็นว่า แม้สงครามจะจบลงไปแล้วแต่ผลของสงครามยังคงอยู่และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจางหายไป ‘เรื่องราวเกี่ยวกับช้าง’ สะท้อนภาพงาช้างจำนวนหลายงาที่ถูกแทนที่ด้วยวัสดุที่ศิลปินดัดแปลงขึ้นมา ศิลปินต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของงาช้างที่นำมาสร้างเป็นงานศิลปะหากแต่ในความงามนั้นเราต้องอาศัยงาช้ากี่อัน จากช้างจำนวนทั้งสิ้นกี่ตัวเพื่อให้ได้ความสวยงามอย่างที่มนุษย์ต้องการ ความงดงามตามความนิยมของมนุษย์ส่งผลเสียให้แก่ธรรมชาติมากขนาดไหน เอกลักษณ์ในงานสื่อผสมของอ.วิโชคที่ยังคงพบเห็นได้ในงานครั้งนี้คือ ความกลมกลืน การผสมผสานวัสดุเข้ากับรูปทรง ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี พื้นผิวและผีแปรง วัสดุต่างๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานจิตรกรรม โดยอาศัยกระบวนการ มัด ผูก ขึง เจาะ ให้เกาะเกี่ยวสัมพันธ์กัน หรือแม้แต่การสร้างลวดลาย เส้นสาย พื้นผิวและสีสันใหม่บนตัววัสดุ แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ชมจะยังคงเห็นร่องรอยเอกลักษณ์ของวัสดุเดิม

DSCF7548 DSCF7537

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินในครั้งนี้เป็นการนำผลงานชิ้นสำคัญเพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงพัฒนาการและแนวคิดของ อ.วิโชค มุกดามณี ในช่วง 40 ปี ความสนุกสนานในงาน ชิ้นส่วนและสีสันสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ไม่เคยรู้จักงานสื่อผสมมาก่อน เนื้อหาและสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในงานสะท้อนร่องรอยและสร้างบาดแผลให้ผู้ชมได้กลับไปคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรา ไม่แน่ว่าจักรยานเก่าๆ ที่บ้านวันหนึ่งอาจกลายร่างเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าก็เป็นได้


About the Author

Chalotorn Anchaleesahakorn

เป็นเป็ดที่แข็งแกร่งBack to Top ↑
 • Fine Art Magazine No.135

 • 10th UOB Painting of The Year

  10th UOB Painting of The Year

  นิทรรศการออนไลน์
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

 • International Biennial Print 2020 R.O.C

  International Biennial Print 2020 R.O.C

  Call for Submissions 2019.12.3 – 2020.2.5
  www.ntmofa.gov.tw

 • Sylvie Blum – Naked Beauty

 • Archives