Events

Published on November 14th, 2017 | by anaras

0

Voice of My Soul

“Each art is a piece of my life. My soul exists in all these pictures.”

นับตั้งแต่แรกเริ่มศตวรรษที่ 20 การรุ่งเรืองของศิลปะสมัยใหม่ส่งผลให้ศิลปินต่างมีอิสระค้นหาการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของพวกเขาผ่านการทำงานศิลปะ หลากรูปแบบหลายเทคนิคที่นำเสนอทักษะอันสร้างสรรค์ ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อสภาพสังคมร่วมสมัยก็เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการใช้สี เส้น และรูปทรง ที่ไม่ปรากฏความหมายเฉพาะตัวในศิลปะนามธรรม ช่วงสองสามทศวรรศแรกของศตวรรษที่ 20 ก็ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของพัฒนาการด้านการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของศิลปิน

ในวาระครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศยูเครน สถานเอกอัครราชทูตยูเครนได้จัดนิทรรศการของศิลปินชาวยูเครนผู้มีชื่อเสียงระดับโลก Ivan Marchuk มาจัดแสดงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในหมู่ศิลปินแนวนามธรรมผู้มีชื่อเสียง คงไม่มีใครไม่รู้จัก Ivan Marchuk (b. 1936) ศิลปินผู้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 เขาเป็นศิลปินชาวยูเครนเพียงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องจาก International Academy of Modern Art กรุงโรม ประเทศอิตาลี ให้เป็นสมาชิกของ Golden Guild ที่มีสมาชิกเพียง 51 คน จากทั่วโลก และเขายังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในร้อยอัจฉริยบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน จากการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ของประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2007

ตลอดระยะเวลาการเป็นศิลปินมากกว่าห้าสิบปี Marchuk มีผลงานมากกว่า 5,000 ชิ้น จาก 12 ชุด และเคยจัดแสดงนิทรรศการทั้งเดี่ยวและกลุ่มมาแล้วกว่า 200 ครั้ง ผลงานของเขาส่วนใหญ่มักเป็นไปในแนวทางแบบนามธรรมที่ใช้เทคนิคที่เขานิยามว่า “pliontanizm” ซึ่งมีที่มาจากศัพท์ภาษายูเครน “pliontaty” หมายถึง การทอผ้า หรือการถักทอ จิตรกรรมของเขาจึงมีลักษณะเป็นการพันผูกกันของเส้นสายเล็กๆ น้อยๆ อันซับซ้อน เขาใช้เทคนิคนี้กับทั้งภาพแบบนามธรรมและภาพภูมิทัศน์ ทั้งหลากสีและสีเดียว ก่อให้สุนทรียภาพที่แปรเปลี่ยนไปตามระยะห่างระหว่างผู้ชมและผลงาน กล่าวคือ หากเราชมผลงานจากระยะไกล ก็จะเห็นเป็นภาพที่มีรูปทรงองค์ประกอบชัดเจน ทว่าเมื่อขยับเข้าไปเรื่อยๆ เราจะพบกับรายละเอียดอันซับซ้อน เส้นสายเหล่านี้เกี่ยวกระหวัดพันกันจนดูยุ่งเหยิง แต่ละสีสันของมันทำให้แต่ละเส้นมีความเป็นเอกเทศซึ่งกันและกัน จนดูราวกับมีมิติความลึกของตัวเอง

การชมผลงานของ Marchuk จึงเปรียบเสมือนการสำรวจพื้นที่ลี้ลับแห่งศิลปะ ในทางเทคนิค ความซับซ้อนของเทคนิคถักทอของเขาทำให้ผู้ชมต้องใช้เวลาอยู่กับผลงานชั่วครู่หนึ่ง เพื่อสอดส่ายสายตาไปตามแนวเส้นต่างๆ หรือองค์ประกอบอันซับซ้อน ส่วนในทางความหมาย ด้วยความเป็นศิลปะนามธรรม ผู้ชมได้รับอิสรเสรีในการตีความสิ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อสาร

นั่นก็คือเสียงจากจิตวิญญาณของเขานั่นเอง.

 


About the Author

anarasBack to Top ↑